Sidste nyt!

 

 

GENERALFORSAMLING 2018.


                                                                         Der indkaldes til GENERALFORSAMLING I foreningen Caroline S.


                                                                                                       Tirsdag DEN 24 APRIL, 2018 KL. 19.00.

 

                                                                          I Svendborg Marineforenings lokaler , Færgevej 5.

                                                                          Dagsorden ifølge vedtægter.

                                                                                   - Valg af dirigent.
                                                                                   - Formandens beretning.
                                                                                   - Fremlæggelse af revideret regnskab.
                                                                                   - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
                                                                                   - Fastsættelse af kontingent.
                                                                                   - Valg af formand.
                                                                                   - Valg af bestyrelse og suppleanter af revisor.
                                                                                   - Indkomne forslag.
                                                                                   - Eventuelt.

                                                                          Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 10 april.

                                                                          Efter generalforsamlingen er foreningen vært et kaffebord/sandwich.


                                                                         HUSK AT BETALE KONTINGENT KR. 250 SENEST INDEN

                                                                         GENERALFORSAMLINGEN MEN GERNE TIDLIGERE

                                                                         PÅ KONTO, 0815 - 0000278793.


                                                                         29 Januar 2018
                                                                         Bestyrelsen.

 

 

JULEHILSEN


Fra os i bestyrelsen sendes alle Carolinere en, RIGTIG GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.


Det har været en både travl, anstrengende og krævende sæson grundet den noget anstrengte økonomi vi lagde ud med. I runde tal havde vi en gæld på mellem 4 og 500 tusinde kroner der
skulle betales for at blive gældfri. Vore kreditorer var langmodige og det lykkedes at få betalt alle lige før 2018 blev skudt ind.

Det skyldtes ikke mindst den entusiasme og energi alle Carolinere lagde for dagen, det gælder
alle medlemmer såvel som aktivt sejlende, mandagsholdet og sangkoret.
I har alle gjort en fantastisk indsats i det forløbne år. TAK FOR DET.


Tak også til vore sponsorer som velvilligt fremskyndede deres kontingent indbetaling til januar
istedet for som hidtil april. Et tiltag vi fortsætter med i 2018.


Af specielle begivenheder i 2017 skal nævnes deltagelsen i Struer Festival hvor koret gjorde en fin indsats og Caroline havde en rigtig god tur i flot sommervejr både op og hjem.
Senere kom vor egen kor festival i slutningen af juli som igen var en stor succes ikke mindst grundet de mange frivillige kræfter som gav en hånd med. TAK FOR DET.


Vore mål for 2018 skal være at genoprette vor økonomi således at vi kan imødegå eventuelle nye store udgifter i årene fremover.


Det er besluttet at indlede det nye år med en forsinket julefest d. 16 februar 2018 hvorom i vil høre nærmere.
RIGTIG GODT NYTÅR.

Bestyrelsen

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Folkene omkring Caroline er gode til at manøvrere - se bare hvordan de svinger damerne (og herrerne) da Caroline S agerede "Mercur" i Lundeborg.

Dans på kajen

 

Kontingenter!


Som det tidligere har været fremført er Carolines økonomi i 2017 særdeles anstrengt grundet de
store reparations udgifter i 2016 og vi har stadig lang vej inden alle regninger er betalt.
Vore kreditorer har været yderst forstående og har strakt sig langt med hensyn til udsættelse af
deres tilgodehavender.
I den situation er det beklageligt at vi trods rykkere stadig har medlemmer som ikke har betalt
kontingent i 2017. Det drejer sig om 173 medlemmer som tilsammen skylder at betale kr 43250.
Det er helt uacceptabelt og jeg vil gerne anmode alle som endnu ikke har betalt om at få det gjort
hurtigst muligt.
I vil alle snarest modtage et personligt brev vedrørende forholdet, men vi anmoder jer om straks at
få det ud af verden ved at ind betale kr. 250. til skibets Konto i Fynske Bank. 0815. 0000278793.
Kan i ikke huske hvorvidt i har betalt kan i ringe til Kurt Kølle Telf 52147907, som straks kan
fortælle jer om jeres betaling er indgået.


Med venlig hilsen og tak.
Jørgen Frederiksen.
Formand