Sidste nyt!

På trods af Covid epidemien sejler Caroline S stadig og der bliver stadig rumsteret i maskirummet, det kan man læse alt om i sidste nyhedsbrev nr. 38.

Læs det her


 

Generalforsamling bliver ikke til noget endnu, men vi kan nu fremlægge årsrapport og regnskab for 2019: Læs her

 

SEJLADS UNDER CORONA-EPIDEMIEN  -  ÆNDREDE RETNINGSLINIER

Der har endnu ikke været udført dagture med gæster og sponsorer. Alle bestilte arrangementer har måttet aflyses eller udsættes på grund af forsamlingsbegrænsningen på 10 personer. Til gengæld har skibet ind til udgangen af maj måned sejlet syv ture med fiskefoder til Musholm, og flere rejser er booket i hhv Uge-23 og Uge-24.

Ud fra ønsket om forsvarlig sejlads med færrest mulige folk ombord på overnatningsturene har vi eksperimenteret med forskellige sammensætninger af besætning. Den oprindelige tre-mands besætning var, om end lovlig, ikke arbejdsmæssig venlig ved de tre folk. Vi har også forsøgt med forskellige rutekombinationer. Den vanlige nord om Fyn samt etaper sønden om via Svendborgsund.

Nuværende foretrukne besætning består af fire mand - tre navigatører og en maskinmester, der går til hånde på dækket efter behov. Man deles om kabystjeneste og rengøring. Forplejningen består af take-away måltider leveret i hhv Svendborg og Haderslev. Denne ordning fungerer ind til videre efter hensigten, om end madlavernes ekstra bidrag til den kendte fælles sociale oplevelse efterlyses. 

Kriterierne for forsvarlig sejlads under Corona-epidemien er fortsat overnatning i enkeltmandskamre; at folk benytter toilet og bad nærmest deres egne lukafer; iagttagelse af anbefalet social afstand; god håndhygiejne; afspritning i arbejdsområder

Vi har åbnet for medsejlende nye maskinfolk til oplæring. Det sker kun efter den øvrige besætnings godkendelse og med separat indkvartering. Vi vil nu vurdere, om det er muligt at inkludere en hovmester som femte mand i besætningen fra og med Rejse-10. Så snart det vurderes forsvarligt, vil der tilgå denne medlemsgruppe særskilt besked. Hovmesteren må i givet fald været indstillet på at give en hånd med på dækket, når der bliver bruge for det.

Det er selvfølgelig ønskeligt at vende tilbage til normal tilstand snarest muligt, men kun efter nøje vurdering af udviklingen i det samfund, vi har berøring med. Det er næppe sandsynligt, at vi i indeværende år kommer til at udvide besætningen til mere end fem mand.  

Niels Strand Nielsen


 

GENERALFORSAMLING 2020.

 

Carolines Generalforsamling indkaldt til afholdelse 27 april 2020, udsættes herved på ubestemt tid grundet den verserende Corona Virus epidemi.

Med baggrund i de af regeringen indførte regler og restriktioner for forsamlinger vil det være helt uforsvarligt at gennemføre generalforsamlingen for nuværende og i den nærmeste fremtid.

Vi vil fremover holde alle medlemmer orienteret via hjemmesiden og indkalde så snart forsamlings restriktionerne bliver lettet eller aflyst.

Med venlig hilsen.

Jørgen Frederiksen.

P.v.a Bestyrelsen.

 


 

IMG 9695 1IMG 9806 1

 

Caroline er helt afhængig af sine trofaste frivillige hjælpere, men en gang imellem er der brug for en mere kontant støtte. Vi har været heldige at modtage finansiel støtte fra SEB og Fonden for Fynske Bank. Denne støtte gør det muligt at klare de vedligeholdelsesopgaver, som ikke kan klares af det frivillige personel. Pressemeddelelsen kan læses her: Læs pressemeddelelse