Se xxx

GuldborgsundbroenDANPILOT chartrede i dagene 8-10 okt. Caroline S til at sejle med lodser i Smålandsfarvandet. Lodserne skal lodse på flere havne, udover dem de har nu, og derfor skal de have ture på de nye havne.

Vi lagde ud fra Svendborg torsdag kl. 0630 med en besætning bestående af Hugo som Skipper, Jens i maskine, Ulrik i kabyssen og undertegnede som styrmand. Vi skulle starte på Nakskov, det var især interessant for Hugo og jeg, da vi tidligere i en årrække har været lodser på Nakskov, samtidig med vi også var farvandslodser. I øvrigt kendte vi lodserne Morten og Ole i forvejen.

Vi fik lodserne Morten og Svend om bord kl. 1230 og havde 3 ture ind og 3 ud, den sidste skulle være, når det var mørkt. Lodserne blev hentet i yderfjorden ved 20 tiden, og så sejlede vi selv videre til Bandholm, hvor vi ank. Kl. 01.

Fredag morgen kl. 07 afgik vi Bandholm med lodserne Svend og Ole, her skulle de kun have turen ud, så vi fortsatte mod Nyk. F. Ved Kragenæs blev Svend afhentet, da han skulle til Rødby for at lodse.

lods06

 

Ved Skellerev kom Morten ombord med lodsbåden fra Masnedø, og så gik det ind mod Nyk. Her er lodsdistancen 17 sm. Her var det Ole som skulle oplæres, så han fik 2 ture ind og 1 ud, vi var langs kaj ved 19 tiden. Så spiste vi alle af Ulriks gode aftensmad, lodserne tog hjem og vi slappede af resten af aftenen.

lods09Lørdag morgen kl. 07 kom de samme 3 lodser igen og vi havde 2 ture ud og 1 ind. Kl. 1330 kvitteredes lodserne ved Skellerev og vi fortsatte mod Svendborg, hvortil vi ankom kl. 20.

Lodserne gav udtryk for stor tilfredshed med opholdet  og selve oplæringsforløbet med Caroline S.

 

 

Claus Vestergaard

 

Se flere billeder her