GENERALFORSAMLING 2017.


Der indkaldes til GENERALFORSAMLING i foreningen Caroline S.

ONSDAG DEN 26 APRIL, 2016 KL. 19.00.

I Svendborg Marineforenings lokaler , Færgevej 5.


Dagsorden ifølge vedtægter.

- Valg af dirigent.
- Formandens beretning.
- Fremlæggelse af revideret regnskab.

       For at se regnskabet tryk på flg. link    Regnskab 2017

- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab.
- Fastlæggelse af kontingent.
- Valg af formand.
- Valg af bestyrelse og suppleanter.
- Valg af revisor.
- Indkomne forslag.
- Eventuelt.

 

Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde senest 12 april.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært et kaffebord/sandwich.
HUSK AT BETALE KONTINGENT KR. 250 INDEN GENERALFORSAMLINGEN PÅ KONTO
0815 - 0000278793.


4 April 2017
Bestyrelsen.