FOLKENE OMKRING CAROLINE S  -  Einer Villy Madsen

Så er der er ny portræt fra Niels Strand om en af Carolines faste støtter.

 

Ejner Villy Madsen

Bedstemand. 73 år. Svendborg.

 

Egentlig kunne Einer indgå i tørnen som fører af Caroline, idet hans skibsførerpapirer var gyldige i et antal år efter hans pensionering som 65-årig. De er siden blevet ombyttet med sønæringsbevis som kystskipper og vedligeholdes med hans hyppige udmønstringer. Einer meldte klart ud fra starten, at han kun ville sejle som bedstemand. Den beslutning har han stået ved og har trukket et stort læs i den stilling, der ser ud til at være den sværeste at bemande. Han vil dog gerne stå hos og videregive erfaring til yngre kræfter med føreraspirationer.

 

Einer kom ind i Caroline-kredsen i 2006 og udmønstrede samme dag, som hans A.P. Møller-hyre ophørte at dreje. Der var således ingen spildtid. Søkarrieren fortsatte meningsfyldt uden tænkepause. Kimen til interessen for Caroline, mener Einer, var forinden blevet lagt i Svendborg Marineforening, hvor snakken gik om pensionisters fremtidsmuligheder.

 

Einer er en trofast gap-filler. Udover sine regelmæssige tilmeldinger til besætningslisten siger han aldrig nej til en ekstra tørn, når Formanden kommer med en opfordring. Han synes, at det er synd for projektet, hvis folk ikke bakker op om det. Hustruen, Vibeke, har forståelse for Einers interesse og beredvillighed. Hun støtter ham fuldt ud, som hun støttede ham under hans lange karriere i handelsflåden. De mange hustrumedsejlinger i gennem årene, er sikkert også med til at fremme forståelsen.

 

Einer er født og opvokset i Strandhuse i Svendborg, men er ikke ud af en søfarende slægt. Han stod til søs i 1958 i en Mærsk-tanker som dreng og forblev loyal livstidsansat i A.P. Møller indtil pensioneringen. Dog, minus 4 dages sejltid. De manglende dage måtte optjenes i en stenfisker, før han kunne påbegynde navigationsskolen i Svendborg, hvor han tog styrmands- og skibsførereksamen. Søfartsskolen blev klaret i Sønderborg. Hos A.P. Møller gjorde Einer tjeneste som styrmand og kaptajn, mest i stykgodsskibe, krydret med opgaver som supercargo på Vestafrika og port captain i Bangkok.

 

Med Caroline har Einer også deltaget i lidt af det hele, som han udtrykker det. Da han startede i 2006, var skibet mere i fri fart, end nu. Det var overvejende med korn og gødning. Einers længste rejse gik til Randers for at hente en last gødning. Så har der været rejser til København og til Esbjerg. Og, naturligvis kontraktsejladsen på Musholm og weekendturene i det sydfynske ø-hav. Hans sejlhorisont er alene helbredsbestemt. Kystskipperbeviset udløber først i 2019, så han skal da bare blive ved, siger Formanden, og mon ikke en til den tid stadig agil 77-årig nemt kan overbevises om at få det fornyet? Sejltid vil ikke være et problem. Einer er blandt de allermest aktive sejlende Caroline-medlemmer - måske i Top-3.