FOLKENE OMKRING CAROLINE S

Niels Strand skriver denne gang om " Fy & Bi" også kendt som Claus Jensen og Jesper Galatius. 

 

FOLKENE OMKRING CAROLINE S  -  "Fy & Bi" alias CLAUS & JESPER

Claus Jensen og Jesper Galatius hører sammen som bølger og hav. De er efterhånden kendt af alle i kredsen omkring Caroline, i Svendborg Havns ydre periferi og rundt omkring i øhavet. Duoen er blevet en Caroline-institution. De er unge sømænd "af den gamle skole", som mere garvede folk-af-slagsen frydefuldt ynder at udtrykke sig. Samtidig er de unge mennesker med masser af gå-på-mod og dermed "fremtidens folk" for Caroline. 

Claus - 24 år, navigatør med bestået sætteskippereksamen i 2014, fannik af fødsel, bosat i Marstal. Læser lige nu til skibsfører på Marstal Navigationsskole med forventet afslutning i juni i år. Har sejlet som styrmandsaspirant i Herning Shipping suppleret med et hav af matrostimer om bord i Caroline i sine ferier.  

Jesper - marstaller helt igennem, 28 år, under uddannelse til maskinmester, p.t. selvvalgt studiepause fra SIMAC. Har også logget megen sejltid med Caroline og sejler nu som maskinassistent hos Esvagt i Nordsøen, medens uddannelsen skal færdiggøres simultant via fjernstudie.

Claus og Jesper er et uadskilleligt makkerpar. I hvert fald, når de opleves ombord i Caroline, hvor de udfylder hver deres plads med samme entusiasme og fælles sunde holdning til et arbejdes udførelse. De er opflasket med Carolines modermælk og har suget til sig af de ældre tjenestegørendes erfaringer i en sådan grad, at de meget hurtigt fik deres respektive fagområder godt ind under huden.

De seneste tre år har makkerparret færdedes hjemmevante ombord og gradvist hver for sig taget ansvar for dæk og bro, og for maskinen. Claus og Jesper har grebet den værdifulde mulighed, der findes i og omkring Caroline for solid praktisk oplæringog afprøvning af deres færdigheder under ansvar. Jesper husker tydeligt sin første tur, hvor han blev "kastet for hestene", og han hylder det fantastiske samarbejde, han har med den lille MaK. 

De to gutter er naturligvis atypiske i Carolines besætningskreds, men ikke mindre velkomne af den grund. Deres indsats er værdsat. Samtidig med, at de lærer af Caroline og af deres ældre kollegaer, yder de et stort bidrag til skibets drift og kunne være rollemodeller for andre unge, der ser værdi i at opnå supplerende færdigheder igennem en mindre akademisk tilgang til søfartserhvervet.

Claus's interesse for Caroline vagtes via storebroderen, Brian, der nogle år forud var begyndt at sejle med skibet. Jesper blev interesseret via vennen, Claus. De håber begge at kunne inspirere andre, om end det bekymrer dem, at ikke flere unge springer på muligheden. Deres fælles opfattelse er, at projektets fremtid afhænger af interesserede yngre kræfter. Hvis de findes, har Caroline mange gode år at se frem til. De to finder det specielt fascinerende at deltage i Carolines bevaring på grundlag af reel fragtfart. Som Claus siger: Det er jo det, hun er bygget til!