Niels Strand har forfattet endnu et portræt af en af Caroline S trofaste støtter.

 

FOLKENE OMKRING CAROLINE S  -  Poul Tranberg

 

Hovmester/Kok.  77 år.  Vejstrup.

 

Skibet er på vej hjem fra en vel overstået rejse til Musholm. Poul har været ombord i to dage og har forkælet besætningen med både varme og kolde lækkerier, tilberedt og serveret med omsorg og rund hånd. Skibets telefon ringer. Formanden er på linien og spørger efter Poul, der efter en kort samtale indvilliger i en tur mere i direkte fortsættelse af den i gang værende. Det er kendetegnende for ham, at en velbegrundet opfordring skal efterkommes således, at bemandingen i hvert fald ikke skaber usikkerhed om Carolines drift.    

Poul er særdeles omhyggelig med sine proviantindkøb og med arbejdet i kabyssen. Der bliver gået til den fra tidlig morgen. Han er virkelig dedikeret, og indsatsen giver hans mad sjæl. Specielt er hans English Breakfast et tilløbsstykke. Der går ikke mange sekunder fra signalet til skafning lyder, og ind til alle mand er samlede i messen til dagens første måltid. Uanset, hvad Poul disker op med - der er rigeligt af det! De mange timer omkring kogegrejerne kræver dog også sin mand. I imellem måltiderne må der kompenseres og lades op med ny energi på salonens dertil yderst velegnede, behagelige sofa.  

Før Poul flyttede fra Vestjylland til Sydfyn havde han næppe forestillet sig et liv til søs i sit otium. Det tætteste, han indtil da havde været på den maritime verden, var livslangt ejerskab af lystfartøjer. Men, måske var hans kendskab til havet i fritidssammenhæng alligevel udslagsgivende, da muligheden for en professionel karriere bød sig for seks år siden. Svigersønnens far var på det tidspunkt mangeårig Caroline-skipper. Han tilskyndede Poul til at prøve tjansen som madlaver. Der var gode karrieremuligheder for kabysfolk, og dermed var Poul solgt til projektet. 

Pouls professionelle baggrund er slet ikke knyttet til vand. Han er uddannet værktøjsmager, så egentlig burde han være gået maskinvejen i Caroline-regi, men Pouls mentor mente åbenbart, at der var mere værdi i, at Pouls synlige interesse for god mad kom andre Caroline-sejlere til gode. Ind til Pouls pensionering boede familien i Ølgod ved Varde, hvor Poul siden 1965 drev egen virksomhed med fremstilling af værktøj og teknisk plast. Pensioneringen i 2002 udløste en forud indgået aftale med hustruen om et landsdelsskifte tilbage til hendes fynske rødder.

Hvad er Pouls reelle tilskyndelse til at lægge en pæn del af sin dyrebare pensionisttid i Caroline-projektet? Hans svar er klart: "Caroline er bedre end stesolid". Han fremhæver sammenholdet ombord, det frie kammeratskab samt mulighederne for, at eens gode erfaringer kommer til nytte. Og, så er der sidegevinster som at være tæt på skibets tekniske driftsmidler og den hyggelige snak blandt søfolk. Det er Pouls helt klare intention at fortsætte med at sejle - "indtil folk begynder at klage over maden". Med den indstilling tyder intet på en endegyldig pensionering de første mange år.    

--

__________________________
Niels Strand Nielsen