KABELL I 80 ÅR

 

 

IbKabell Se lige på de her to jævnaldrene, seje gutter i deres livs øvre kvartil. De er ikke sejlsportsfolk i Rio, men de har givetvis mere sejlererfaring, end alle de danske olympiske sejlsportsatleter tilsammen. Og, de vinder medaljer! 

 

Ib Kabell Hansen runder "de firs" den 18.august. Han har med sin gast i denne sommer vundet traditionskapsejladsen "Tåsinge Rundt"; og det er ikke første gang. Ib er inkarneret folkebådssejler med adskillige bådejerskaber og mange præmier bag sig lige siden ungdommen.

 

Det er ikke i den sammenhæng, at Caroline-folket kender Ib. Om end de indviede vil vide, at flagspillet agter på CAROLINE S faktisk er identisk med mastetoppen på en af Ib's tidligere folkebåde. Vi, der færdes på og rundt om Caroline, men uden for Ib's sejlsportsunivers, ser ham tydeligst i rollen som den altid nærværende og altid kontaktbare maskinchef. Hvis han ikke lige tager en udmønstring, er han i hvert fald med på skyggesejlads. Man føler, at han til enhver tid har en tovende i skibet. 

 

Lige som med alt andet, Ib involverer sig i, giver han sig også ét hundrede procent til Caroline-projektet og har gjort det, lige siden skibet blev købt og skrevet hjem til Svendborg i år 2000 af en kreds af virkeivrige pensionister. Ib tilhører den lille kerne af uundværlige ildsjæle, uden hvem Caroline ikke ville have nået sin nuværende alder og bevaret sin fysisk gode form. Ib er Foreningens praktiske ankermand på maskinsiden samtidig med, at han på det organisatoriske er et værdifuldt bestyrelsesmedlem - ikke bare at navn, men i særdeles af gavn.

Ib's uddannelse var oprindeligt automekaniker helt i tråd med sit fædrene ophavs forventning. Karrieren drejede dog hurtigt søværts. Den tekniske baggrund blev afsættet til en videreuddannelse som maskinist og efterfølgende en udvidet maskinmestereksamen fra Århus Maskinmesterskole. Den praktiske erfaring hentede Ib i Søværnet, på ØK's fjernøstenskibe, på Storebæltsfærger og i DFDS's eksportbåde. Det blev til blot et enkelt år i land hos Midtkraft i Århus, før Ib fandt sit livs maritime virkested som underviser på Svendborg Maskinmesterskole, hvor utallige elever i 32 år har nydt godt af hans maskinviden, som i tråd med udviklingen i Nordsøen udvidedes til også at omfatte tekniske kurser inden for olie- og naturgaserhvervet. Blandt maskinmesteruddannede landet over er "Kabell" et ikon inden for deres fagområde.

 

I tillæg til lærergerningen drev Ib, i de sidste seks år inden pensioneringen, sammen med hustruen, Anna, en campingplads på Tåsinge, hvilket vidner om et helt specielt energioverskud. Men, dermed var det ikke gjort. Ib har sideløbende på fritidssiden været en drivkraft i udviklingen af sejlklubmiljøet i Troense, hvor han i flere perioder har været formand for de skiftende foreninger. I 2015 udnævntes han til æresmedlem i Troense Bådelaug. Havde det ikke været for Ib's fremsynethed, havde samme laug i dag næppe været selvstændig ejer af stedets klubhus og bådebroer. På samme måde er Ib netop nu, som primus motor for projektet, ved at være færdig med renoveringen af det gamle lodshus i Troense.  

Født, opvokset og mangeårig beboer i Troense, javel! Hjemmefødning vil nogen måske driste sig til at bemærke. Men, det er langt fra tilfældet med Ib, hvilket hans erhvervskarriere og interesser kan bevidne. Ib har svært ved at holde sig i ro. Han må være med, hvor tingene sker. Og, det er godt for Caroline-foreningen, selv om der ind i mellem nu høres begyndende, spage bemærkninger om nedtrapning og overdragelse af ansvar til andre i medlemskredsen.

 

Trods de mange eksterne kræfter, der altid har trukket i Ib, har der været personlige belønninger at høste i seniortilværelse i form af  adskillige rygsækrejser sammen med hustruen til de fleste af klodens fjerneste egne, drevet af en usædvanlig videbegærlighed. Børn og børnebørn kan altid regne med Ib's opmærksomhed og beredvillighed. Således har Ib på sin diskrete facon haft hænderne godt med i etablering af datterens café "Citronen" i Svendborg og er handyman for hele familien, når noget skal klares med praktiske løsninger.

Udskiftningen sidste år af huset og hjemmet gennem 51 år i Strandgade med en bolig i Mærskgården stod måske ikke øverst på Ib's ønskeseddel, men var en beslutning truffet med vanlig rettidighed. Om ikke udsigten til sundet er flyttet med, så er vandet og båden forblevet inden for rækkevidde. Og, hvis pladsen derhjemme føles for trang, sadler den formstærke, ungdommelige gamling cyklen til energifornyelse og mental fordybelse rundt omkring i Tåsinges eventyrnatur.

________________________

Niels Strand Nielsen