Folkene omkring Caroline S - Aage Larsen

Maskinmester. 79 år. Svendborg

Skrevet af Niels Strand

Aage har været med i Caroline-flokken i så mange år, at det fortaber sig i disen, hvornår præcist han indtrådte. Et andet medlem med en jævnaldrendes skarpe hukommelse erindrer, at en dag omkring 2005 entrede han gangway’en for første gang. Skibet lå i dok hos Ring Andersen, og der stod Aage så pludselig – iført pænt jakkesæt. Uden megen spørgen-ind og efter beskeden ordveksling var det tydeligt for de ombordværende den dag, at den ny mand var interesseret i at være med i projektet. Jakkesættet blev hurtigt byttet ud med en kedeldragt, og så gik han uden så megen snak i gang på Mandagsholdet og blev det til dato ubestridt mest vedholdende medlem, samtidig med, at han har vist vejen for andre ved sit seriøse eksempel. Lige siden første dag i kredsen er Aage trofast mødt op hver mandag og har ydet et stort bidrag med vedligehold af maskineriet. Det solide makkerskab med Jens Ditlevsen, der kom til senere, er eksemplarisk og har fostret mange gode initiativer til forbedringer og effektive problemløsninger.

Det var ikke en søfartsbaggrund, der ledte Aage til Caroline, men en tilskyndelse fra familiemedlemmer til at finde meningsfulde gøremål i sin pensionisttilværelse og samtidig genopbygge et netværk i Svendborgs maritime miljø, som han forlod i en yngre alder. Aage stod i lære som maskinarbejder på Svendborg Skibsværft. Den efterfølgende uddannelse til ingeniør på Odense Teknikum førte ham væk fra hjembyen til en livslang ingeniørkarriere i hovedstadsområdet. Aages håndværks- og ingeniørmæssige baggrund har været til stor gavn for Caroline. Såvel de små trivielle opgaver, som de store tekniske udfordringer, deltager han i, både manuelt og på sin egen stille facon med gennemtænkte kommentarer. Når der skal produceres en arbejdstegning, og man spørger Aage, om han kan lave én, er svaret typisk: ”Jo-e, det kan jeg vel nok”. Så ligger tegningen klar næste dag.

Lidt vand har Aage dog i blodet fra fødslen. Om end det er mere kildevand end saltvand. Han er født på Vejstrup Vandmølle. Den blev passet af hans morfar, indtil familien flyttede til Gammel Skaarupvej 132 i Svendborg, hvor Aage voksede op. Barndomshjemmet blev atter Aages adresse, da han efter pensioneringen overtog forældrenes ejendom. Pasning af det ret store jordtilliggende kunne dog ikke i tilstrækkelig grad udfylde Aages behov for en aktiv pensionisttilværelse. Det kom så i særdeleshed Caroline-projektet til gode.  

I tillæg til sit bidrag i vedligeholdsafdelingen har Aage jævnligt været sejlende ansvarlig for maskinen. Igennem sejladssæsonen er hans navn altid at finde på tørnelisten på opslaget i messen. Aage er heller ikke tilbageholdende med et kortvarslet vikariat, hvis et andet besætningsmedlem må melde fra. Hans holdning er , at Caroline for enhver pris skal holdes i gang. Det gælder også, selv om vejrudsigten måske ikke lige er i skibs og besætnings favør. Skibets sejlplan skal holdes, og så må Aage kæmpe sin selvvalgte, stille kamp med søsygen. 

Ingen er ufejlbarlig. Heller ikke Aage, selv om han er nidkær med sit arbejde. For et par år siden glemte han at fjerne trykslangen, som monteres på skrueakslen til smøring af skruenav. Så ødelægges slangen! Det hører naturligt med til Aages retskaffenhed at tage ansvar og ejerskab. Hvem stod på kajen ved førstkommende anløb af Haderslev med en ny slange? Aage - endskønt han vel egentlig godt vidste, at det kunne vente til skibets anløb af Svendborg dagen efter. 

På trods af Aages diminutive statur og de evindelige dueller med tørnestangen får han altid besejret maskinens genstridige skrueaksel og får bragt stemplerne i stilling til motorens igangsætning og til rettidig afgang. Er man en kraftkarl, eller er man bare en stjerne i sin profession? Aage gør ikke meget væsen af sig som solist. Han er ikke blandt dem, der råber højest omkring et bord, men han er en respekteret holdkammerat blandt besætningen - og som medbrummer på bagperronen i Caroline-koret. Hans stilfærdige karakter og hans få, men velovervejede meningsbidrag, er altid medvirkende til en positiv og sober stemning i messen, når der skaffes eller under andre former for socialt samvær ombord og i havn.

Ikke kun i Caroline-sammenhæng er Aage synlig på sin egen diskrete måde, men også i Marineforeningen, som er et andet af Aages maritime holdepunkter. Og, ikke mindst som ”Onsdagssejler”. Aage er en skattet deltager, når dette senior-sejlerteam året rundt stævner ud på de ugentlige, strabadserende heldagstogter rundt i det sydfynske øhav. Kun is og kulingvarsel holder ham og de andre gutter i havn. På disse sejladser har Aage som regel altid noget med hjemmefra i godteposen. De færreste kender måske til hans talenter på det kulinariske område. Det siges, at han for eksempel er en sand mester i hjemmelavet æblekage. Sådan én med rigeligt flødeskum. Måske kolde pandekager med alskens usundt fyld? Eller glansnummeret – brødæggekage med sukker og hjemmelavet syltetøj. Det produceredes af egne produkter fra frugthaven, der om sommeren også leverede bær og frugt til kabyssen i Caroline.

 

 

 

.