Niels Strand Nielsen har lavet endnu et velkomment indlæg om personerne omkring Caroline S

FOLKENE OMKRING CAROLINE S  -  Hugo Kristensen

Skipper. 67 år. Bopæl Sundhøj, Tåsinge.

Født og opvokset i Blåvand, men konverteret svendborgenser siden det 15. år, da han begyndte som elev på den daværende Sømandshøjskole, så udmønstringer med A.E. Sørensen-skib, styrmands- og skibsførereksaminer fra Svendborg Navigationsskole og senere bosættelse i Svendborg-området.

Karrieren gik i 10 år via Dansk Esso som styrmand og fører, hovedsagelig i fart Karibien/USA, til den mere kystnære beskæftigelse som lods i det danske lodsvæsen i 27 år. Indledningsvis i Skagen i en kortere periode; senest og længst i Storebælt. Godt nok gik Hugo på tidlig pension som 60-årig, men indledte en fleksibel pensionisttilværelse som hjælpelods, hvilket tillod forfølgelse af andre aktiviteter. Da han kvittede lodseriet endeligt i 2010, blev han af en kollega introduceret til Caroline S, og hurtigt var interessen vagt for dette projekt, som han godt nok på forhånd kendte til, men indtil da ikke havde med i sine pensionistplaner. Det blev der hurtigt ændret på.

Hugo har netop taget hul på sin tredje sæson som skipper. Caroline S nyder godt af hans endnu gyldige certifikat som skibsfører af 1. grad. Og, når det udløber næste år og nødvendigvis må omveksles med et kystskipperbevis, forventer Foreningens bemandingschef naturligvis på fortsat aktiv deltagelse i den gode sags tjeneste. Sandsynligheden er rimelig stor. Hugo er grebet af det gode projekt og finder det spændende at deltage i at holde liv i det gamle skib. Bedst, som han troede, at han var færdig med at sejle, opstod denne fine mulighed for at holde kontakt med professionen på en aktiv måde.

Og, så har der været en sidegevinst. Hugo er nu også fuldgyldigt medlem af Caroline-koret. Han mener selv, at han gør fremskridt på det felt, selv om det aldrig lå i kortene at uddanne sig på det sangmæssige. At hustruen er en ægte fynsk pige med sin egen maritime baggrund, synes at hjælpe på forståelsen af, hvor vigtige både skib og kor er for en ældre sømand med masser af uforløst energi. De mødtes for mange år siden på et Lauritzen-skib. Hun stewardesse; han matros. Det hele lyder som et rigtigt H.C. Andersen-eventyr.