Teknik

Lidt teknik omkring   M/S  Caroline S.,

For de teknisk interesserede medlemmer er her lidt om hvad der skjuler sig bag det sorte skrog, og sikrer en stabil drift år efter år.

Hovedmotoren er en MaK  årgang -59 fra ”Maschinenbau Kiel”. En motor type der har vist sit værd både i på Europas floder og i Hitlers ubåde. Det er en 4 cylindret 4takt motor, der ved 295 o/m har en cylinderydelse på c.130 bhk. Motorens effekt overføres via en hydraulisk kobling til propellens blade, der reguleres fra samme hydauliske system. Motoren er ferskvandskølet og er forsynet med en pladevarmeveksler, der via skibets centralvarmesystem holder motoren varm i stilstandsperioder. Motorens smøreolie- og  brændselseoliesystem er forsynet  med CJC filtre. En 6 kw 24 volt generator er via remtræk monteret på motoren på samme måde som ferskvandskølevandspumpen er det.  På forkanten af motoren sidder en  startluftkompressor med et max.tryk på 30 bar, som indkobles med en flerpladekobling.

Hjælpemotoren, der er en 2cyl.”Lister” diesel, er med ferskvandskøling og elstart. Den er ved hjælp af en magnetkobling forbundet til en Desmi centrifugalpumpe. Desuden er trækker motoren en generator af samme størrelse som på hovedmotoren og en nødkompressor kan indkobles. Omtalte pumpe kan bruges som transferpumpe i forbindelse med 2 ballasttanke forude. Endvidere som lænsepumpe både direkte og via lænsesystemet, samt som drivmiddelpumpe til en Ellehammer ejektor.  Den fungerer også som brand- og spulepumpe.                                                                                          

Skibets elnet  er 24 volt ,men moderne elforbrugere er jo 220 volt ,så der er monteret en kombineret lader og transformator på 3000 watt for at kunne dække behovet  til oliefyr ,fryser, køleskab navigationsudstyr m.v.

Det skal da også nævnes at det er en Svendborg  styremaskine ,der klarer den side af sagen,  godt nok med en tysk hydraulikpumpe. Den gør det til gengæld muligt at at bruge  et joystik som supplement til rattet samt at anvende selvstyrer og gps i skøn forening. Når der så også  er en moderne True Motion radar og et elektronisk søkort  samt et AIS panel må det kunne dække de fleste navigatørers behov.                                                                                                            

Forude står et hydraulisk ankerspil  fra Fåborg Jernstøberi .Her indgår en Lister motor af samme type som den i maskinrummet som drivkraft. Samme  sted er også placeret en transportabel dieseldrevet  brandpumpe.  

      

Opdatering den 3. april 2014: Torben Tranberg beretter:

I dag torsdag er skrue- og aksel igen blevet monteret, og Caroline S uddokket sidst på eftermiddagen. Eftersynet er forløbet efter planen, og der er banket rust og malet, så fribordet står flot igen. Først på ugen blev den lille foderpram Thor Anton slæbt til sin plads ved Musholm, og der er netop kommet besked om, at der onsdag-torsdag i næste uge skal sejles årets første fodertur fra Haderslev, for at fylde prammens fodersiloer op. Den store pram Niels Bjørn er endnu ikke  helt klar fra værftet, men den vil givetvis også kræve 2 rejser fra Caroline indenfor de næste par uger.

Den 31. marts 2014 I morges har Caroline S forladt sin  faste kajplads og er forsigtigt sejlet gennem tyk tåge til Ring Andersens flydedok i Svendborg’s indre havn. Dokken  var netop forladt af den store foderpram fra Musholm Lax, der nu er klar igen efter næsten 4 måneders totalrenovering ovenpå forliset i december 2013. Også den lille pram har fået en  overhaling og meldes klar igen. Caroline S vil i denne uge gennemgå Søfartsstyrelsens bundsyn, og skrueakslen bliver trukket ud og inspiceret hos Petersen & Sørensens Maskinværksted. Der er ikke forventning om nogen store problemer, og mandagsholdet benytter dagene til diverse løbende rust- og maleropgaver. Forløber alt planmæssigt ventes uddokning igen torsdag.