Teknik

Lidt teknik omkring   M/S  Caroline S.,

For de teknisk interesserede medlemmer er her lidt om hvad der skjuler sig bag det sorte skrog, og sikrer en stabil drift år efter år.

Hovedmotoren er en MaK  årgang -59 fra ”Maschinenbau Kiel”. En motor type der har vist sit værd både i på Europas floder og i Hitlers ubåde. Det er en 4 cylindret 4takt motor, der ved 295 o/m har en cylinderydelse på c.130 bhk. Motorens effekt overføres via en hydraulisk kobling til propellens blade, der reguleres fra samme hydauliske system. Motoren er ferskvandskølet og er forsynet med en pladevarmeveksler, der via skibets centralvarmesystem holder motoren varm i stilstandsperioder. Motorens smøreolie- og  brændselseoliesystem er forsynet  med CJC filtre. En 6 kw 24 volt generator er via remtræk monteret på motoren på samme måde som ferskvandskølevandspumpen er det.  På forkanten af motoren sidder en  startluftkompressor med et max.tryk på 30 bar, som indkobles med en flerpladekobling.

Hjælpemotoren, der er en 2cyl.”Lister” diesel, er med ferskvandskøling og elstart. Den er ved hjælp af en magnetkobling forbundet til en Desmi centrifugalpumpe. Desuden er trækker motoren en generator af samme størrelse som på hovedmotoren og en nødkompressor kan indkobles. Omtalte pumpe kan bruges som transferpumpe i forbindelse med 2 ballasttanke forude. Endvidere som lænsepumpe både direkte og via lænsesystemet, samt som drivmiddelpumpe til en Ellehammer ejektor.  Den fungerer også som brand- og spulepumpe.                                                                                          

Skibets elnet  er 24 volt ,men moderne elforbrugere er jo 220 volt ,så der er monteret en kombineret lader og transformator på 3000 watt for at kunne dække behovet  til oliefyr ,fryser, køleskab navigationsudstyr m.v.

Det skal da også nævnes at det er en Svendborg  styremaskine ,der klarer den side af sagen,  godt nok med en tysk hydraulikpumpe. Den gør det til gengæld muligt at at bruge  et joystik som supplement til rattet samt at anvende selvstyrer og gps i skøn forening. Når der så også  er en moderne True Motion radar og et elektronisk søkort  samt et AIS panel må det kunne dække de fleste navigatørers behov.                                                                                                            

Forude står et hydraulisk ankerspil  fra Fåborg Jernstøberi .Her indgår en Lister motor af samme type som den i maskinrummet som drivkraft. Samme  sted er også placeret en transportabel dieseldrevet  brandpumpe.  

      

Torben Tranberg beretter:

I dag afslutter mandagsholdet monteringen af topstykket og motoren forventes prøvekørt, så man fra næste mandag og de følgende to uger kan sejle med elever fra Svendborg Søfartsskole.
Senere i marts måned er der aftalt fisketure med sponsorer, så vi håber på godt forårsvejr i marts i  år.
I maskinen har Ib, Jens, Finn Ellyt og Aage de foregående mandage i januar og februar haft afmonteret alt på den forreste cylinder, og checket plejlstangslejet for slid eller skader. Alt er fundet i bedste orden, og nu samlet igen med nye pakninger, der forventes at afhjælpe den utæthed ved topstykket, der viste sig, når motoren var kold.
Det lykkedes Finn Ellyt ved ihærdig søgen i gemmerne på lageret hos Petersen og Sørensen A/S, hvor han selv er udlært for ca 45 år siden, at finde en kasse med pakninger, der netop passede til vores MaK – det er ved at være et problem at finde brugbare reservedele på lagrene, og specialfremstilling af delene koster jo en god del mere.
Et andet hold har været oppe på monkey-island oven på styrehuset, og haft hovedkompasset og nathuset afmonteret. Dette er nu opsat igen i nylakeret stand.
Under bakken har Erik Dykker været nede i forpeak-tanken og primet og malet – en arbejdsopgave, der er god at have overstået!
Torben Tranberg - Se billeder