Teknik

Lidt teknik omkring   M/S  Caroline S.,

For de teknisk interesserede medlemmer er her lidt om hvad der skjuler sig bag det sorte skrog, og sikrer en stabil drift år efter år.

Hovedmotoren er en MaK  årgang -59 fra ”Maschinenbau Kiel”. En motor type der har vist sit værd både i på Europas floder og i Hitlers ubåde. Det er en 4 cylindret 4takt motor, der ved 295 o/m har en cylinderydelse på c.130 bhk. Motorens effekt overføres via en hydraulisk kobling til propellens blade, der reguleres fra samme hydauliske system. Motoren er ferskvandskølet og er forsynet med en pladevarmeveksler, der via skibets centralvarmesystem holder motoren varm i stilstandsperioder. Motorens smøreolie- og  brændselseoliesystem er forsynet  med CJC filtre. En 6 kw 24 volt generator er via remtræk monteret på motoren på samme måde som ferskvandskølevandspumpen er det.  På forkanten af motoren sidder en  startluftkompressor med et max.tryk på 30 bar, som indkobles med en flerpladekobling.

Hjælpemotoren, der er en 2cyl.”Lister” diesel, er med ferskvandskøling og elstart. Den er ved hjælp af en magnetkobling forbundet til en Desmi centrifugalpumpe. Desuden er trækker motoren en generator af samme størrelse som på hovedmotoren og en nødkompressor kan indkobles. Omtalte pumpe kan bruges som transferpumpe i forbindelse med 2 ballasttanke forude. Endvidere som lænsepumpe både direkte og via lænsesystemet, samt som drivmiddelpumpe til en Ellehammer ejektor.  Den fungerer også som brand- og spulepumpe.                                                                                          

Skibets elnet  er 24 volt ,men moderne elforbrugere er jo 220 volt ,så der er monteret en kombineret lader og transformator på 3000 watt for at kunne dække behovet  til oliefyr ,fryser, køleskab navigationsudstyr m.v.

Det skal da også nævnes at det er en Svendborg  styremaskine ,der klarer den side af sagen,  godt nok med en tysk hydraulikpumpe. Den gør det til gengæld muligt at at bruge  et joystik som supplement til rattet samt at anvende selvstyrer og gps i skøn forening. Når der så også  er en moderne True Motion radar og et elektronisk søkort  samt et AIS panel må det kunne dække de fleste navigatørers behov.                                                                                                            

Forude står et hydraulisk ankerspil  fra Fåborg Jernstøberi .Her indgår en Lister motor af samme type som den i maskinrummet som drivkraft. Samme  sted er også placeret en transportabel dieseldrevet  brandpumpe.  

      

Rapport fra Mandagsholdet.

Så er det forår og Caroline er i drift igen efter vinterpausen. Det er altid lidt spændende med den første rejse. Der har jo været skruet på mange ting i vinterens løb, så muligheden for uforudsete oplevelser foreligger, men rejserne er fuldført planmæssigt.

I år har Jens og Aage arbejdet en del med hvm. cyl 2, som ikke rigtig har været med på det med at trække på samme hammel. Alle ventiler er udskiftet, og da vi er så heldige at have nye dyser til br.o. ventilerne er vi nu sikker på at, den side af sagen er i orden. Krumtaplejet havde en lille skade som P og S klarede for os. Hovedleje nr.3 var ok. Sw. køler på Hvm og kobling er renset. Nye filtre på sm.o offline og br.o. samt kobling er monteret. Luftkompressoren på Hvm er efterset og køleren renset. Da der har været lidt cirkulationsproblemer på Hvm´s ferskvandsside er der indsat et spjæld ved pumpen. Saltvand er jo lidt hårdt ved vores gamle rør, så lidt fornyelse her har også været nødvendigt. Så har vi haft lidt problemer med ballastpumpens magnetkobling, så derfor er der monteret en mere stabil elforbindelse. Ligeledes er slæberings forbindelsen mellem skrueakslen og skrog endeligt monteret. Den har vi i øvrigt fået doneret fra Rolls Roys Ålborg. Vi har renoveret et trykprøveapparat , som vi fik foræret for nogle år siden. Så kan vi selv justere vores br.o.ventiler. Af andre ting kan nævnes at Torben har repareret skærstoklåse samt klargjort beslag til det nye solsejl agter, så sejlmageren kan få taget sine mål. Finn har stået for udskiftning af hydraulikrør til ankerspillet, som vi har fået fremstillet i rustfrit materiale. Niels har malet lasten, så den ligner en festsal

Det nye projekt med en totalovervågning af vores gamle skib, har også taget sin begyndelse. Et mellemstykke ved hvm´s indikatorventiler er blevet er blevet konstrueret og Gerds maskinværksted har været i drift, så de nødvendige muligheder for trykovervågning er klar.

Det er vist i store træk det tiden er brugt til om mandagen her i 2015, lige bortset fra frokostpausen, hvor vi virkelig er blevet serviceret af skiftende kokke med alt muligt som vi aldrig ser derhjemme.

Med forårshilsen Ib Kabell