Teknik

Lidt teknik omkring   M/S  Caroline S.,

For de teknisk interesserede medlemmer er her lidt om hvad der skjuler sig bag det sorte skrog, og sikrer en stabil drift år efter år.

Hovedmotoren er en MaK  årgang -59 fra ”Maschinenbau Kiel”. En motor type der har vist sit værd både i på Europas floder og i Hitlers ubåde. Det er en 4 cylindret 4takt motor, der ved 295 o/m har en cylinderydelse på c.130 bhk. Motorens effekt overføres via en hydraulisk kobling til propellens blade, der reguleres fra samme hydauliske system. Motoren er ferskvandskølet og er forsynet med en pladevarmeveksler, der via skibets centralvarmesystem holder motoren varm i stilstandsperioder. Motorens smøreolie- og  brændselseoliesystem er forsynet  med CJC filtre. En 6 kw 24 volt generator er via remtræk monteret på motoren på samme måde som ferskvandskølevandspumpen er det.  På forkanten af motoren sidder en  startluftkompressor med et max.tryk på 30 bar, som indkobles med en flerpladekobling.

Hjælpemotoren, der er en 2cyl.”Lister” diesel, er med ferskvandskøling og elstart. Den er ved hjælp af en magnetkobling forbundet til en Desmi centrifugalpumpe. Desuden er trækker motoren en generator af samme størrelse som på hovedmotoren og en nødkompressor kan indkobles. Omtalte pumpe kan bruges som transferpumpe i forbindelse med 2 ballasttanke forude. Endvidere som lænsepumpe både direkte og via lænsesystemet, samt som drivmiddelpumpe til en Ellehammer ejektor.  Den fungerer også som brand- og spulepumpe.                                                                                          

Skibets elnet  er 24 volt ,men moderne elforbrugere er jo 220 volt ,så der er monteret en kombineret lader og transformator på 3000 watt for at kunne dække behovet  til oliefyr ,fryser, køleskab navigationsudstyr m.v.

Det skal da også nævnes at det er en Svendborg  styremaskine ,der klarer den side af sagen,  godt nok med en tysk hydraulikpumpe. Den gør det til gengæld muligt at at bruge  et joystik som supplement til rattet samt at anvende selvstyrer og gps i skøn forening. Når der så også  er en moderne True Motion radar og et elektronisk søkort  samt et AIS panel må det kunne dække de fleste navigatørers behov.                                                                                                            

Forude står et hydraulisk ankerspil  fra Fåborg Jernstøberi .Her indgår en Lister motor af samme type som den i maskinrummet som drivkraft. Samme  sted er også placeret en transportabel dieseldrevet  brandpumpe.  

      

Så er der nyheder fra vedligeholdelsen. Ib Kabell orienterer

 

 

Ultimo Juli

Så er det sommer og det er jo den travleste tid på året for Caroline. Samtidig også den tid hvor det skal vise sig om vi har forberedt os godt nok til sommerens udfordringer. Større projekter er der jo ikke mulighed for i denne periode, da skibet har sejlet to laster ugentlig, men lidt er det alligevel blevet til.

Solsejlet på agterdæk er færdigt , men desværre er der ikke så meget brug for det denne sommer. Jens har fremstillet en ny udstødsafgang i toppen af  skorstenen i rustfri udførelse, så Hvm`s udstødsgas kan komme fri af det ny solsejl. Vore fadølshaner har fået virkelig flotte omgivelser. Anlægget er blevet indbygget i et fornemt skab som er konstrueret af Erik og Jens, endda med navn på. Det er vist lige ved at være i familie med det der hedder intarsia.

Driftproblemer er vi dog ikke helt sluppet for i perioden. Der er kommet den kedelige sag , at forbindelsen mellem den hydrauliske kobling og svinghjulet har tilbøjelighed til at løsgå sig, hvilket jo er en alvorlig ting. Der er blevet monteret 2 specialbolte til erstatning for to som havde skruet sig ud. Samtidig er de andre 4 spændt og låst fast, og så håber vi at dette kan klare resten af sæsonen.

Vi har også haft et par kølevandssvigt på det sidste . Det er forhåbentlig klaret nu. Ved hjælp af Dykker Erik blev der anbragt en plastikdug ud for kølevandsindtaget hvorved det blev muligt at afmontere søventilen. Her havde der samlet sig en storfamilie af muslinger. De er fjernet nu ,så dette problem er også  løst.

Med sommerhilsen  Ib Kabell