Teknik

Lidt teknik omkring   M/S  Caroline S.,

For de teknisk interesserede medlemmer er her lidt om hvad der skjuler sig bag det sorte skrog, og sikrer en stabil drift år efter år.

Hovedmotoren er en MaK  årgang -59 fra ”Maschinenbau Kiel”. En motor type der har vist sit værd både i på Europas floder og i Hitlers ubåde. Det er en 4 cylindret 4takt motor, der ved 295 o/m har en cylinderydelse på c.130 bhk. Motorens effekt overføres via en hydraulisk kobling til propellens blade, der reguleres fra samme hydauliske system. Motoren er ferskvandskølet og er forsynet med en pladevarmeveksler, der via skibets centralvarmesystem holder motoren varm i stilstandsperioder. Motorens smøreolie- og  brændselseoliesystem er forsynet  med CJC filtre. En 6 kw 24 volt generator er via remtræk monteret på motoren på samme måde som ferskvandskølevandspumpen er det.  På forkanten af motoren sidder en  startluftkompressor med et max.tryk på 30 bar, som indkobles med en flerpladekobling.

Hjælpemotoren, der er en 2cyl.”Lister” diesel, er med ferskvandskøling og elstart. Den er ved hjælp af en magnetkobling forbundet til en Desmi centrifugalpumpe. Desuden er trækker motoren en generator af samme størrelse som på hovedmotoren og en nødkompressor kan indkobles. Omtalte pumpe kan bruges som transferpumpe i forbindelse med 2 ballasttanke forude. Endvidere som lænsepumpe både direkte og via lænsesystemet, samt som drivmiddelpumpe til en Ellehammer ejektor.  Den fungerer også som brand- og spulepumpe.                                                                                          

Skibets elnet  er 24 volt ,men moderne elforbrugere er jo 220 volt ,så der er monteret en kombineret lader og transformator på 3000 watt for at kunne dække behovet  til oliefyr ,fryser, køleskab navigationsudstyr m.v.

Det skal da også nævnes at det er en Svendborg  styremaskine ,der klarer den side af sagen,  godt nok med en tysk hydraulikpumpe. Den gør det til gengæld muligt at at bruge  et joystik som supplement til rattet samt at anvende selvstyrer og gps i skøn forening. Når der så også  er en moderne True Motion radar og et elektronisk søkort  samt et AIS panel må det kunne dække de fleste navigatørers behov.                                                                                                            

Forude står et hydraulisk ankerspil  fra Fåborg Jernstøberi .Her indgår en Lister motor af samme type som den i maskinrummet som drivkraft. Samme  sted er også placeret en transportabel dieseldrevet  brandpumpe.  

      

Mandagsholdet rapporterer:

Så svandt 2015 og dermed også den første halvdel af den periode,hvor " Caroline" normalt lader op til kommende sæson. Det er dog ikke helt sandt, for foruden en lille selskabstur i November har skibet også været en tur i Ærøskøbing med en pavillion i December. Vi har dog ikke  ligget helt på den lade side,men valgt de opgaver der kunne udføres uden de helt store indgreb, så skibet kunne sejle med relativt kort varsel.

Vores FW køler og SMO køler på HVM er efterset og renset,samt forsynet med nyt tærezink. FW kølerens endedæksel er endvidere blevet afdrejet på pakfladerne,  for at få en lidt større vandgennemstrømning.  Det er der faktisk behov for,når tilsmudsningen tiltager i sommerens løb. Endvidere  har vi ompakket  HVM`s lænsepumpe. Her er der desværre konstateret ret stor slitage i pumpearmene,så det er  en af opgaverne i det nye år. Torben har fremstillet en ny røgafgang til oliefyret. Det sidste der arbejdes på  er at få en mere sikker og hurtig ansugning på vores transportable brandpumpe. Problemet er, at det kniber for pumpe at løfte vandet fra vandoverfladen og op i dækshøjde. Fa. Ellehammer som bl.a. er experter i ejektorer, har imidlertid konstrueret en lille ejektor, som vi via Poul har fået doneret.En sådan er ved at blive indbygget  i pumpen af Jens opg Finn.Den er i stand til,ved hjælp af motorens udstødsgas ,at sænke trykket i ledningen.

Så kommer vandet af sig selv.  Rosinen i pølseenden er, at vi har fået foræret 5 tønder smøreolie.  Prøv bare at regne lidt på det,så får du en ret stort  beløb.

Det var "down below", men oppe i den friske luft er der nu også sket en del. Vores nye vantskruer er blevet konserveret, så de kan justeres hvis der opstår et behov.Endvidere har Niels og Børge færdiggjort maling af lasten. Erik og Børge er på det sidste med renovering af styrehuset. Det har været en stor omgang, men resultatet taler for sig selv. Kampen mod rusten på dækket er job uden ende i gamle CAROLINE .  Her er der virkelig brug for arbejdskraft ,men trods talrige opfordringer er der ikke megen respons.                                                                                 

         Med nytårshilsen          Ib Kabell