Teknik

Lidt teknik omkring   M/S  Caroline S.,

For de teknisk interesserede medlemmer er her lidt om hvad der skjuler sig bag det sorte skrog, og sikrer en stabil drift år efter år.

Hovedmotoren er en MaK  årgang -59 fra ”Maschinenbau Kiel”. En motor type der har vist sit værd både i på Europas floder og i Hitlers ubåde. Det er en 4 cylindret 4takt motor, der ved 295 o/m har en cylinderydelse på c.130 bhk. Motorens effekt overføres via en hydraulisk kobling til propellens blade, der reguleres fra samme hydauliske system. Motoren er ferskvandskølet og er forsynet med en pladevarmeveksler, der via skibets centralvarmesystem holder motoren varm i stilstandsperioder. Motorens smøreolie- og  brændselseoliesystem er forsynet  med CJC filtre. En 6 kw 24 volt generator er via remtræk monteret på motoren på samme måde som ferskvandskølevandspumpen er det.  På forkanten af motoren sidder en  startluftkompressor med et max.tryk på 30 bar, som indkobles med en flerpladekobling.

Hjælpemotoren, der er en 2cyl.”Lister” diesel, er med ferskvandskøling og elstart. Den er ved hjælp af en magnetkobling forbundet til en Desmi centrifugalpumpe. Desuden er trækker motoren en generator af samme størrelse som på hovedmotoren og en nødkompressor kan indkobles. Omtalte pumpe kan bruges som transferpumpe i forbindelse med 2 ballasttanke forude. Endvidere som lænsepumpe både direkte og via lænsesystemet, samt som drivmiddelpumpe til en Ellehammer ejektor.  Den fungerer også som brand- og spulepumpe.                                                                                          

Skibets elnet  er 24 volt ,men moderne elforbrugere er jo 220 volt ,så der er monteret en kombineret lader og transformator på 3000 watt for at kunne dække behovet  til oliefyr ,fryser, køleskab navigationsudstyr m.v.

Det skal da også nævnes at det er en Svendborg  styremaskine ,der klarer den side af sagen,  godt nok med en tysk hydraulikpumpe. Den gør det til gengæld muligt at at bruge  et joystik som supplement til rattet samt at anvende selvstyrer og gps i skøn forening. Når der så også  er en moderne True Motion radar og et elektronisk søkort  samt et AIS panel må det kunne dække de fleste navigatørers behov.                                                                                                            

Forude står et hydraulisk ankerspil  fra Fåborg Jernstøberi .Her indgår en Lister motor af samme type som den i maskinrummet som drivkraft. Samme  sted er også placeret en transportabel dieseldrevet  brandpumpe.  

      

April 2016

Allerførst skal jeg nævne at vi for nylig har mistet Finn Ellyt.

Finn var en meget engageret kollega her på mandagsholdet  og et vigtigt led i i vore bestræbelser på at holde ”Caroline S” sejlende, og vi er faktisk i syv sind,om hvordan vi skal kunne undvære ham, hans humør, hans forskellige ideer og hans vidt forgrenede kontaktnet.

Vi vil mindes ham længe og han vil være i vore tanker lang tid fremover.

Så er det blevet forår og Caroline S er i fart igen, fit for fight. I skrivende stund har den allerede fuldført 2 laster med fiskefoder, og den er virkelig en pryd for øjet, når den stævner sundet ind.

Det var også lidt af en foryngelseskur CAROLINE  gennemgik, den uge den var i dok. Først afrensning af bunden med udstyr op til 500 bar. Derefter sandblæsning af fribord, og så primer og maling med tokomponentprodukter efter HEMPELS anvisninger. Der var udført en omhyggelig afdækning af aptering og koøjer, men alligevel var der sand i det meste af apteringen bagefter. Sand er næsten umuligt at holde ude. Det ved dem, der har sejlet igennem Suezkanalen i blæsevejr. Da Caroline kom i vandet, måtte vi sejle en tur ud på Lunkebugten for at få skyllet det værste overbord,og støvsugeren indendøre var ved at forsluge sig. At en sådan omgang har kunnet lade sig gøre, skyldes  i den grad velvilje fra Firmaerne "HEMPEL , LEJOS. og RiNG-ANDERSEN.

Om det skyldes  inspiration fra ovenstående  vides ikke,men Brian og Erik er i hvertfald i fuld gang med en total afrensning af apteringens front incl. de store  broncerammer på vinduerne, samt vores flotte navnebrædt.

På maskinfronten har vi jo fortsat de planlagte opgaver i vinterrenoveringen.Det før omtalte problem med bevægelsesarmene til træk af hovedmotorens pumper har dog taget mere tid end vi havde regnet med. Konstruktionen af motorens forende er temmelig kompleks, idet den indeholder en totrins startluftkompressor med tilhørende kobling, samt excentrik og vægtarme til  pumperne . Adskillelsen voldte nogen hovedbrud, men lykkedes til sidst. Et bøs i en af armene var slidt og sad løst, så det var godt vi fik det adskildt.

Det  har  også tidligere været nævnt at boltene, der fastgør kobling og svinghjul havde løsnet sig. Her har Gerd fremstillet nogle skiver, som sammen med nye bolte vil kunne løse dette problem.   Det er jo en del bekendt at vi er blevet ejer af 5 tdr. smøreolie. Derfor besluttede vi af udskifte hele motorens beholdning ,ca 200l. Drifttank og sump er aftappet og rengjordt,og samtidig udskiftede vi begge CJC filtre.De to Bosch finfilter til hovedmotorens brændselsolie er samtidig blevert udskiftet.

Det var vist i hovedtrækkene de ting vi har fået tiden til at gå med i vinter, og så er der jo bare tilbage at håbe på en god og problemfri  sommer.