Teknik

Lidt teknik omkring   M/S  Caroline S.,

For de teknisk interesserede medlemmer er her lidt om hvad der skjuler sig bag det sorte skrog, og sikrer en stabil drift år efter år.

Hovedmotoren er en MaK  årgang -59 fra ”Maschinenbau Kiel”. En motor type der har vist sit værd både i på Europas floder og i Hitlers ubåde. Det er en 4 cylindret 4takt motor, der ved 295 o/m har en cylinderydelse på c.130 bhk. Motorens effekt overføres via en hydraulisk kobling til propellens blade, der reguleres fra samme hydauliske system. Motoren er ferskvandskølet og er forsynet med en pladevarmeveksler, der via skibets centralvarmesystem holder motoren varm i stilstandsperioder. Motorens smøreolie- og  brændselseoliesystem er forsynet  med CJC filtre. En 6 kw 24 volt generator er via remtræk monteret på motoren på samme måde som ferskvandskølevandspumpen er det.  På forkanten af motoren sidder en  startluftkompressor med et max.tryk på 30 bar, som indkobles med en flerpladekobling.

Hjælpemotoren, der er en 2cyl.”Lister” diesel, er med ferskvandskøling og elstart. Den er ved hjælp af en magnetkobling forbundet til en Desmi centrifugalpumpe. Desuden er trækker motoren en generator af samme størrelse som på hovedmotoren og en nødkompressor kan indkobles. Omtalte pumpe kan bruges som transferpumpe i forbindelse med 2 ballasttanke forude. Endvidere som lænsepumpe både direkte og via lænsesystemet, samt som drivmiddelpumpe til en Ellehammer ejektor.  Den fungerer også som brand- og spulepumpe.                                                                                          

Skibets elnet  er 24 volt ,men moderne elforbrugere er jo 220 volt ,så der er monteret en kombineret lader og transformator på 3000 watt for at kunne dække behovet  til oliefyr ,fryser, køleskab navigationsudstyr m.v.

Det skal da også nævnes at det er en Svendborg  styremaskine ,der klarer den side af sagen,  godt nok med en tysk hydraulikpumpe. Den gør det til gengæld muligt at at bruge  et joystik som supplement til rattet samt at anvende selvstyrer og gps i skøn forening. Når der så også  er en moderne True Motion radar og et elektronisk søkort  samt et AIS panel må det kunne dække de fleste navigatørers behov.                                                                                                            

Forude står et hydraulisk ankerspil  fra Fåborg Jernstøberi .Her indgår en Lister motor af samme type som den i maskinrummet som drivkraft. Samme  sted er også placeret en transportabel dieseldrevet  brandpumpe.  

      

Nyt fra  mandagsholdet                             Oktober  2016

Ønsket om en problemfri sommer som blev nævnt i sidste rapport  blev desværre ikke helt indfriet.

   Først i juli blev der rapporteret om ubehagelige lyde fra motoren,  når man stod oppe på kajen. I maskinrummet var det vanskeligt at lokalisere støjen ,men ved nærmere undersøgelse viste det sig at krumtapleje nr. 3 var havareret.Det var jo en alvorlig sag og Caroline måtte forhales over til  P & S.Det viste sig at de andre krumtaplejer havde småskader,så det blev nødvendigt at få støbt nyt lejemetal i alle krumtaplejer. Lejesølerne  var heldigvis uskadte og ligeledes hovedlejerne.Hele smøresystemet med pumper, køler, filtre, og drifttank var jo selvfølgelig blevet forurenet med lejemetal og måtte adskilles og og gennemskylles.Ligeledes blev cylinderforingerne trukket for at kontrollere om der havde været tale om vandindbrud,hvad der dog ikke var tilfældet.                                       

   Det spørgsmål der så står tilbage er: Hvad var årsagen  til havariet?            

   Efter megen snak og teorier er der tilsyneladende to muligheder, man vender tilbage til. Motoren havarerede i 2002 med det man kalder "et ben ud gennem siden" , d.v.s. en løsgået krumtapbolt. Bundramme og stativ blev skadet og derfor renoveret, samt nye lejer overalt. Måske kan spændinger  herfra have været en medvirkende årsag? En anden mulighed er måske det,  en del af besætningen på Caroline  kender til. "Alderdomssvækkelse". Motorer konstrueret tilbage under 2. verdenskrig er måske ikke de mest afbalancerede . Lejemetallet ,en blanding af bly og tin ,skal jo istøbes en stålpande. Vedhæftningen her kan være et problem og rystelser over tid kan forårsage at denne svigter.  

   En anden ikke særlig velkommen driftforstyrrelse skal også nævnes. Lige op til en fuldt booked week-end havarerede et leje på mellemakslen, der trækker generatoren. Igen måtte vi bede P&S om assistance og det lykkedes at gennemføre vores program uden forsinkelse. Stilstandsperioden gav iøvrigt anledning til en ny udfordring. Erik gik igang med at reparere kædekassen. Den var tæret i bunden. Den ene side er kollisionsskottet, det var ligeså sløjt som resten. Altså nyt kollisionsskot. Det forårsagede at toilettanken skulle flyttes og Jens greb chancen til at ændre pumpens placering, med en bedre rørføring til følge. Det var vist de mest sindsoprivende oplevelser, vi har haft på maskinsiden i denne sommer.Så har der selvfølgelig været andre mindre ting på pogrammet, men ikke noget der har skabt forsinkelser.      

Caroline er stadig i fart, og det varer vist lidt inden den får lov til at gå i vinterhi.