Teknik

Lidt teknik omkring   M/S  Caroline S.,

For de teknisk interesserede medlemmer er her lidt om hvad der skjuler sig bag det sorte skrog, og sikrer en stabil drift år efter år.

Hovedmotoren er en MaK  årgang -59 fra ”Maschinenbau Kiel”. En motor type der har vist sit værd både i på Europas floder og i Hitlers ubåde. Det er en 4 cylindret 4takt motor, der ved 295 o/m har en cylinderydelse på c.130 bhk. Motorens effekt overføres via en hydraulisk kobling til propellens blade, der reguleres fra samme hydauliske system. Motoren er ferskvandskølet og er forsynet med en pladevarmeveksler, der via skibets centralvarmesystem holder motoren varm i stilstandsperioder. Motorens smøreolie- og  brændselseoliesystem er forsynet  med CJC filtre. En 6 kw 24 volt generator er via remtræk monteret på motoren på samme måde som ferskvandskølevandspumpen er det.  På forkanten af motoren sidder en  startluftkompressor med et max.tryk på 30 bar, som indkobles med en flerpladekobling.

Hjælpemotoren, der er en 2cyl.”Lister” diesel, er med ferskvandskøling og elstart. Den er ved hjælp af en magnetkobling forbundet til en Desmi centrifugalpumpe. Desuden er trækker motoren en generator af samme størrelse som på hovedmotoren og en nødkompressor kan indkobles. Omtalte pumpe kan bruges som transferpumpe i forbindelse med 2 ballasttanke forude. Endvidere som lænsepumpe både direkte og via lænsesystemet, samt som drivmiddelpumpe til en Ellehammer ejektor.  Den fungerer også som brand- og spulepumpe.                                                                                          

Skibets elnet  er 24 volt ,men moderne elforbrugere er jo 220 volt ,så der er monteret en kombineret lader og transformator på 3000 watt for at kunne dække behovet  til oliefyr ,fryser, køleskab navigationsudstyr m.v.

Det skal da også nævnes at det er en Svendborg  styremaskine ,der klarer den side af sagen,  godt nok med en tysk hydraulikpumpe. Den gør det til gengæld muligt at at bruge  et joystik som supplement til rattet samt at anvende selvstyrer og gps i skøn forening. Når der så også  er en moderne True Motion radar og et elektronisk søkort  samt et AIS panel må det kunne dække de fleste navigatørers behov.                                                                                                            

Forude står et hydraulisk ankerspil  fra Fåborg Jernstøberi .Her indgår en Lister motor af samme type som den i maskinrummet som drivkraft. Samme  sted er også placeret en transportabel dieseldrevet  brandpumpe.  

      

Forårsrapport fra ” Mandagsholdet ”

Så er dagene ved at blive lidt længere,og det er tid til opsummering af, hvad vi har fået tiden til at gå med om mandagen.

Det var blevet observeret at hydrauliktrykket, på det system der manøvrerer med kobling og propelstigning var faldet, så det var nødvendig at finde og justere den pågældene reduktionsventil.Den var virkelig svært tilgængelig, men ved at afmontere systemets oliekøler lykkedes  det, og trykket er igen normalt.

En anden lidt større opgave har været at montere nye simmerringe på styremaskinens agterapparat. Samtidig er systemets spærreglider blevet renoveret,d a der har været en tendens til at roret langsomt har bevæget sig i borde, når vi har ligget standby. Det er opgaver som Jens, Gerd og Åge har stået for.                                                                                                           

En dag kom Benny, en af Nielses gamle mestre ombord, som en hvivelvind og gik igang med at fjerne et tæret sidestykke på dækshuset forude og isvejse et nyt stykke plade. Det tog dog en hel del med sig for Børge har haft loftet i bb kammer nede og udbedret dørken i toilet rummet.Torben og Erik har repareret sb siden og monteret en ny expansionstank, hørende til ankerspillets hydrauliksystem.                             

Af andre ting kan nævnes eftersyn af den transportable brandpumpe. Den lever jo et lidt hårdt liv derude for. Erik har repareret noget råddenskab ved styrehus. Om det så er vores hovmestre Poul og Finn har de været i gang. Mellem tilberedningen af dagens frokost , har de arbejdet med lakering og shinnig  i styrehuset. Det skal da også lige nævnes at det skrider fremad med maling af maskinrummet. Der er den hage ved det, at vi har for mange pensler, men vi håber at nå rundt inden sejladserne begynder                                                        

                                                                                      Ib Kabell