Teknik

Lidt teknik omkring   M/S  Caroline S.,

For de teknisk interesserede medlemmer er her lidt om hvad der skjuler sig bag det sorte skrog, og sikrer en stabil drift år efter år.

Hovedmotoren er en MaK  årgang -59 fra ”Maschinenbau Kiel”. En motor type der har vist sit værd både i på Europas floder og i Hitlers ubåde. Det er en 4 cylindret 4takt motor, der ved 295 o/m har en cylinderydelse på c.130 bhk. Motorens effekt overføres via en hydraulisk kobling til propellens blade, der reguleres fra samme hydauliske system. Motoren er ferskvandskølet og er forsynet med en pladevarmeveksler, der via skibets centralvarmesystem holder motoren varm i stilstandsperioder. Motorens smøreolie- og  brændselseoliesystem er forsynet  med CJC filtre. En 6 kw 24 volt generator er via remtræk monteret på motoren på samme måde som ferskvandskølevandspumpen er det.  På forkanten af motoren sidder en  startluftkompressor med et max.tryk på 30 bar, som indkobles med en flerpladekobling.

Hjælpemotoren, der er en 2cyl.”Lister” diesel, er med ferskvandskøling og elstart. Den er ved hjælp af en magnetkobling forbundet til en Desmi centrifugalpumpe. Desuden er trækker motoren en generator af samme størrelse som på hovedmotoren og en nødkompressor kan indkobles. Omtalte pumpe kan bruges som transferpumpe i forbindelse med 2 ballasttanke forude. Endvidere som lænsepumpe både direkte og via lænsesystemet, samt som drivmiddelpumpe til en Ellehammer ejektor.  Den fungerer også som brand- og spulepumpe.                                                                                          

Skibets elnet  er 24 volt ,men moderne elforbrugere er jo 220 volt ,så der er monteret en kombineret lader og transformator på 3000 watt for at kunne dække behovet  til oliefyr ,fryser, køleskab navigationsudstyr m.v.

Det skal da også nævnes at det er en Svendborg  styremaskine ,der klarer den side af sagen,  godt nok med en tysk hydraulikpumpe. Den gør det til gengæld muligt at at bruge  et joystik som supplement til rattet samt at anvende selvstyrer og gps i skøn forening. Når der så også  er en moderne True Motion radar og et elektronisk søkort  samt et AIS panel må det kunne dække de fleste navigatørers behov.                                                                                                            

Forude står et hydraulisk ankerspil  fra Fåborg Jernstøberi .Her indgår en Lister motor af samme type som den i maskinrummet som drivkraft. Samme  sted er også placeret en transportabel dieseldrevet  brandpumpe.  

      

Ib Kabell orienterer om hvad der er sket på skibet den sidste tid.

 

 

Nyt fra Mandagsholdet.

Efteråret er gået uden større problemer rent driftsmæssigt, men der sker jo stadig ting, som det er vanskeligt at forudse. På et tidspunkt fik vi f.x. en tæring på vandforsyningsledningen til agterste baderum ,som blev nødtørftigt repareret. Ved udløbet af fiskefodersæsonen fik vi afmonteret værktøjstavlen og fornyet ledningen. Samtidig viste det sig at kontraklapsystemet til toilettet var stærk tæret, så det blev ordnet i samme ombæring. Ligeledes var der problemer med en ikke særlig charmerende odour forude .Det viste sig at udluftningsrøret til toilettanken var tilstoppet. Med hvad?. Gæt? Det var hårdt som sten.

En anden dag blev der observeret oliespild ved ankerspillet. Det viste sig at en rørbøjning i hydrauliksystemet lækkede .Efter afmontering og lapning er spillet funktionsdygtigt igen. I det nye år skal der fabrikeres to nye rørledninger.

Af almindelige vedligeholdelsesopgaver kan nævnes nye filtre i hovedsmøreoliesystem, og hydraulisk kobling samt vinterkonservering af transportabel brandpumpe. Der er også monteret riste på dæk foran indgang. På dæk er forskellige malingsopgaver udført og i last er der blevet højtryksspulet og malet med aluminiumscoating. Vi er for resten også ved at opfylde et af Magrethes ønsker, nemlig en bom agter. Sådan en hører til en Caroliner. Dens oprindelige opgave var at søsætte båden der var placeret agter. Det er nu den almindelige mening ombord at Margrethe hensigt er at få placeret et solsejl, så hun undgår solskader når hun residerer her.

Ib Kabell Hansen