Teknik

Lidt teknik omkring   M/S  Caroline S.,

For de teknisk interesserede medlemmer er her lidt om hvad der skjuler sig bag det sorte skrog, og sikrer en stabil drift år efter år.

Hovedmotoren er en MaK  årgang -59 fra ”Maschinenbau Kiel”. En motor type der har vist sit værd både i på Europas floder og i Hitlers ubåde. Det er en 4 cylindret 4takt motor, der ved 295 o/m har en cylinderydelse på c.130 bhk. Motorens effekt overføres via en hydraulisk kobling til propellens blade, der reguleres fra samme hydauliske system. Motoren er ferskvandskølet og er forsynet med en pladevarmeveksler, der via skibets centralvarmesystem holder motoren varm i stilstandsperioder. Motorens smøreolie- og  brændselseoliesystem er forsynet  med CJC filtre. En 6 kw 24 volt generator er via remtræk monteret på motoren på samme måde som ferskvandskølevandspumpen er det.  På forkanten af motoren sidder en  startluftkompressor med et max.tryk på 30 bar, som indkobles med en flerpladekobling.

Hjælpemotoren, der er en 2cyl.”Lister” diesel, er med ferskvandskøling og elstart. Den er ved hjælp af en magnetkobling forbundet til en Desmi centrifugalpumpe. Desuden er trækker motoren en generator af samme størrelse som på hovedmotoren og en nødkompressor kan indkobles. Omtalte pumpe kan bruges som transferpumpe i forbindelse med 2 ballasttanke forude. Endvidere som lænsepumpe både direkte og via lænsesystemet, samt som drivmiddelpumpe til en Ellehammer ejektor.  Den fungerer også som brand- og spulepumpe.                                                                                          

Skibets elnet  er 24 volt ,men moderne elforbrugere er jo 220 volt ,så der er monteret en kombineret lader og transformator på 3000 watt for at kunne dække behovet  til oliefyr ,fryser, køleskab navigationsudstyr m.v.

Det skal da også nævnes at det er en Svendborg  styremaskine ,der klarer den side af sagen,  godt nok med en tysk hydraulikpumpe. Den gør det til gengæld muligt at at bruge  et joystik som supplement til rattet samt at anvende selvstyrer og gps i skøn forening. Når der så også  er en moderne True Motion radar og et elektronisk søkort  samt et AIS panel må det kunne dække de fleste navigatørers behov.                                                                                                            

Forude står et hydraulisk ankerspil  fra Fåborg Jernstøberi .Her indgår en Lister motor af samme type som den i maskinrummet som drivkraft. Samme  sted er også placeret en transportabel dieseldrevet  brandpumpe.  

      

Ib Kabell orienterer.

Efter en længere pause, med hensyn til omtale vedrørende de bestræbelser der finder sted for at holde Caroline ship shape, vil vi nu fremover fortælle lidt om hvad der sker på denne front.

De fleste vedligeholdelsesopgaver og forbedringer udføres jo af af den faste stok der hver mandag, når Caroline er hjemme, møder op og efter lidt omtale af ugens begivenheder, og måske lidt sladder, går i gang med forskellige opgaver.

Vi har den jo i den foregående stille periode Nov.-Marts forsøgt at være lidt på forkanten, og det har da også betydet en nogenlunde stabil drift uden de store forsinkelser, dog har vi haft et par oplevelser i løbet af sommeren, som vi godt kunne have været foruden.

I løbet af vinteren fik vi monteret et søvandsfilter, som sikrer et stabilt kølevandsflow. En udskiftning af termostaten på ferskvandssiden gør det samtidig muligt at holde en konstant drifttemperatur.

Formentlig p.g.a. en utæthed ved cylinderskørtet har vi haft et saltvandsindbrud i smøreolien. Ved hjælp af et par udskiftninger af filterindsatsen i vores CJC filter , hvor fa.”C.C. Jensen” iøvrigt altid stiller sig velvilligt til rådighed med materialer og råd, løste vi problemet.

Nogle mislyde fra området omkring den hydrauliske kobling voldte os en tid nogle bekymringer. Det viste sig at forbindelsen mellem kobling og motor var løsgået og to bolte af seks havde forladt deres plads og to var på vej. Det var altså ved at være sidste udkald.

På vej Fyn rundt med fiskefoder, ophørte den hydrauliske styremaskine pumpe at fungere. Heldigvis er en Svendborg styremaskine konstrueret således, at Ratpumpen kan fungere som

reserve, der skal ”bare” drejes temmelig mange omdrejninger for et vist rorudslag. Det viste sig at en urenhed havde blokeret en ventil.

Sådan er der små og store genvordigheder med vores kære skiw, men det er jo nok også det der holder interessen fangen.

Oktober 2014 Ib Kabell Hansen