Den 16. december 1959 blev coasteren Caroline S afleveret fra skibsværftet i Marstal. Det vil sige at i år er det 60 år siden, at skibet startede sit aktive liv som en af småskibsfartens mange skibe,
der var beskæftiget i Nordeuropæisk fart.

60 år er nu gået, og Caroline S er stadig aktiv. Det kan kun lade sig gøre, fordi der er en kreds af tidligere søfolk og andre interesserede, som holder af det maritime liv, der udspiller sig omkring et
gammelt skib og en havn.

Caroline S foreningen overtog i 2001 skibet, som indtil da havde været hjemmehørende på Samsø. Det kræver mange penge at vedligeholde et gammelt skib. Det kender alle, der har beskæftiget sig
med veteranskibe. Og selv om foreningen hvert år forsøger at finde beskæftigelse til skibet, så rækker dette ikke længere til at dække de udgifter, som er i forbindelse med at overholde de krav,
som søfartsstyrelsen stiller til et skib, der sejler erhvervsmæssigt.

Derfor er Foreningen Caroline S meget glad for, at Fonden for Fynske Banks ved Henrik Bo Jensen har doneret kr. 50.000,00 til skibets vedligeholdelse. Det er penge, som der er et stort behov for.
Skibet trænger til, at overbygningen bliver kalfatret, idet den gamle beg ikke længere er tæt, og derved kommer der vand ind i apteringen.

Kalfatring er i skibsterminologi betegnelsen for det værk, der fylder mellemrummene (nåderne) mellem plankerne ud og gør dem vandtætte. Ordet bruges også om arbejdet med at anbringe eller
udbedre dette værk.

Ordet betyder ligeledes det at stoppe værket i nåderne og at gøre værket vandtæt og vejrbestandigt ved at stryge det med beg.

Alle med interesse for det maritime er velkommen til at besøge skibet og blive medlem af foreningen. Det sociale liv, der er, når man er med til at vedligeholde en 60 år gammel dame, skaber megen glæde.


Foto tekst: På billederne ses Henrik Bo Jensen fra Fynske Bank og Kurt Løve Kølle fra foreningen Caroline S.