Niels Strand beskriver an anden hændelse i Carolines hverdag.

DRAMA I LILLEBÆLT OG OMEGN

CAROLINE S støder ind i problemer tirsdag formiddag den 2. august kort før anduvning af Årøsund. Der udbryder brand ombord. Under slukningsforsøg kommer to mand til skade ved nedstyrtning; mester bortkommer i maskinrummet; én person falder overbord; en anden søger tilflugt i fore-peaken; trykflasker kastes overbord af frygt for eksplosion; skibet lækker olie. Kan det blive voldsommere? Ulykker ophobet i et nærmest uoverskueligt omfang. Og, det kort tid efter skibets mange skadesoplevelser i juni måned.

Læsere og medlemmer med kontingentindskud på spil – fortvivl dog ikke! Der er tale om hovedpunkterne i en fyldig drejebog for en øvelse, tilrettelagt af Beredskabsstyrelsen Sydjylland, der har base i Haderslev. Alvoren lå i udførelsen af øvelsens delkomponenter og ikke i virkeligheden. Caroline kom således helskindet og skadefri igennem et ellers særdeles realistisk øvelsesforløb. Alt imens lasteoperationen i Haderslev kunne gennemføres uanfægtet, og fartplanen kunne overholdes uden forsinkelse.

 

Til gengæld oplevede besætningen på klos hold noget, der lignede optagelsen til en action film. Manden overbord blev fundet og reddet af en RIB-båd, udsat fra Årøsund med førstehjælpere ombord. Styrmand Jensen (Brian) var tættest på løjerne som frivillig figurant med et virkelighedstro, sminket åbent benbrud og andre tænkte kvæstelser. Efter effektiv indsats af førstehjælperne, blev en SAR-helikopter med læge tilkaldt fra Flyvestation Skrydstrup til evakuering af den tilskadekomne styrmand og af den forkomne, bjergede sømand.

Blot ti minutter behøvede helikopteren til at finde frem til Carolines position. Kurs og fart blev koordineret igennem direkte kommunikation mellem skibsfører og helikopter-pilot via SINE, der er beredskabernes interne kommunikationssystem, som skibet var koblet ind på. Der behøvedes 6 knobs fart på skibet for at give tilstrækkelig styrefart under lufttrykket fra helikopteren, der holdt sig millimeterpræcis i position i tæt højde over skibets mastetop.

Ned kom lægen; ned kom evakueringsbåren; hurtigt tilsyn af den uheldige Brian og den våde sømand; fastspænding af patienterne og snap ophejsning til helikopteren – i skikkelse dog af dukken “Fede Dorit” og ikke af de to søfolk in persona. Da førstehjælpere og lægen også var forsvundet i helikopterens bug, var øvelsens første akt overstået. Caroline fortsatte til Haderslev, hvor al Beredskabsstyrelsens isenkram var kørt i stilling på kajen ved siden af de mere trist udseende big bags med fiskefoder.

Med Caroline langs kaj øvedes i røgdykning i fore-peaken i tyk diskoteksrøg. Det bortløbne, forbrændte besætningsmedlem blev bjerget op. Flydespærring blev lagt rundt om skibet. Svømmedykkere forsøgte at lokalisere de overbordkastede trykflasker. Farlige kemikalier og maling blev fjernet fra malerrummet agter af beredskabsfolk i beskyttelsesdragter.

Med en salut for Caroline erklærede øvelsesledelsen den samlede øvelse for en succes, hvad angik afprøvning af beredskabet, og for skibets besætning var den en anskuelighedsdemonstration af effektive indsatsmuligheder i tilfælde af uheld i kystnært farvand og i havn.