Bygget i Marstal 1959

Mandagsholdet

Skibets vedligeholdelse

Caroline er en ældre dame fra 1959. Hun holder sig godt, men har selvfølgelig brug for en kærlig hånd af og til.

Der har vi heldigvis en gruppe dedikerede maskinmestre, hvis største fornøjelse er at skille maskinen ad og så samle den igen.

MANDAGSHOLDET – Efterår og vinter 2022

Så er det igen tid til et par ord om, hvorledes det er gået her i efteråret 2021 og vinteren 2022.

Alt gik vel den sidste del af sæsonen. Dog blæste det en del, så der igen blev brugt mandage til sejlads af fiskefoder. Men, alle sejladser var uden uheld set fra maskinens side.

Efter, vi blev lagt op, har vi haft øje på en del el-komponenter, så vi har bl.a. overhalet vores elmotor til styremaskinen. Den blev renset og fik skiftet lejer. Ligeledes har vi fået overhalet vores generator på hovedmaskinen. Den var også meget belortet indvendig. Desuden er der blevet lavet mange småting; såsom rensning af varmeveksler til det varme vand på

hovedmotoren (så den hele tiden har været omkring 30 til 40 grader varm), svejset utætheder på nogle rør (mest saltvandsrør). Herefter skulle vi igen være uden lækager.

Det skal også nævnes at Ib har været i gang med malerpenslen, så motoren igen er blevet grøn, og vores rør har fået de rette farver i henhold til de internationale koder.

Vi forventer at tage skibet i dok, før sæsonen starter. Det bliver nok her i begyndelsen/midt marts, men det er kun for at skrabe bunden ren for skaller, da vi til næste år (2023) skal have den helt store tur med højtryksspuling og maling.

2022 bliver også et år med mange forberedelser til den store tur i 2023, hvor vi igen står over for en ny 5-års klasning med diverse tykkelsesmålinger af bund, sider og dæk med forventelig udskiftning af plader i dækket samt en del knæ i lasten. Vi skal også ved samme lejlighed foretage skrueakseltræk.

Til sidst skal der igen lyde herfra en STOR TAK til alle på Mandagsholdet for deres indsats, samt til alle besætninger, inkl. mestrene, som har gjort, at Caroline S har kunne sejle uden de store problemer.

                                                                     Hans Aage Andersen

MANDAGSHOLDET – Forår og sommer 2021

Det er tid igen til et par ord om, hvorledes foråret og sommeren 2021 er forløbet. I den første del af foråret var vi stadig plaget af Corona-restriktioner, så der blev ikke lavet noget, men vi fik dog skibet klar til starten af fiskefodersejladserne.

Første opgave for holdet var en sikkerhedsventil på søvandspumpen (hovedmotoren), der lettede og gav en del vand i maskinrummet. Det viste sig, at det var en snøfteventil, der havde sat sig fast. Problemet blev løst, og den igangværende sejlads kunne forsætte uden problemer

Vi har tillige skiftet nogle søvandsrør samt bøjninger før ferskvandkøleren (hovedmotor), samt udført reparation af en lækage på olierør på styremaskinen.

Det lykkedes endelig at få en ny gang-way, som er noget lettere, end den gamle. Til gengæld var vi nødt til at fabrikere nye faste beslag på lønningen, både i SB og BB side, samt et løst beslag beregnet til kajen i Marstal (og andre steder, hvor vi ikke kan benytte de fast monterede beslag; bl.a. når vi ligger til kaj i Svendborg med fuld last). Trædepladen fra lønningen til lugen er også fornyet. Den har smeden i Rudkøbing foræret os – og mange tak for det!

Sidst på sommeren begyndte vi igen at få bankelyde fra hovedmotoren; især ved cylinder-2. Vi fandt fejlen. Det var udstødsventilen, der skulle efterspændes. Væk var bankelyden! Derefter blev alle ventiler samt topstykker efterspændt. Vi har ikke haft bankelyde siden.

En søventil (bundventil) satte sig fast i åben tilstand, hvilket krævede en dykker i vandet for at blokere indtaget med en gummipakning. Ventilen blev afmonteret, repareret og sat i igen. Den har fungeret lige siden uden problemer. Ved samme lejlighed blev vore søkasser renset op for diverse muslinger, som have sat sig fast og spist sig store. Stor tak til de to mestre, som udførte reparationen og til dykkeren, som blev ved os hele tiden, ind til alt igen var OK

Vores nødbrandpumpe har fået fornyet sin elektriske starter, da den gamle knækkede i flangen. Ny blev indkøbt og monteret. Brandpumpens el-start virker igen. Det skal dog nævnes, at brandpumpen hele tiden har kunne startes ved hjælp af snoretrækket

Under påfyldning af smøreolie var en hane på tanken desværre åben. 140 liter smøreolie endte under dørken. En slamsuger måtte rekvireres til at tømme sumpen under hovedmotoren. Uheldet var dog godt for noget, idet vi så fik al slam og olie suget op samtidigt. Tak til vores smøreolieleverandør, Q8, for hurtige levering af ny smøreolie til en fornuftig pris

I september havde vi årligt syn på skib, radio og brandmateriel. Alt forløb fint uden nogen form for anmærkninger. Dog må jeg undskylde over for mesteren, som havde den første tur efter synet. Vi havde afprøvet alle hurtiglukkere (hovedmotor, dagtank og hjælpemotor), men jeg havde glemt at åbne ventilen til hjælpemotoren, så den stoppede efter kort tids kørsel

Sommeren generelt har været noget blæsende med omlægning af mange fodersejladser til følge. Typisk måtte lasterne afleveres på mandage efter skibets indeblæsning. Det reducerede antallet af mandage til holdets rådighed, men det nødvendige vedligehold blev alligevel nået

Planen for vinterhalvåret er ikke helt klar endnu, men mon ikke vi igen trækker et stempel efter nytår. Under alle omstændigheder skal skibet nok blive klart til sejladserne i 2022. STOR TAK til alle på Mandagsholdet for deres indsats, samt til alle besætninger inkl. Mestrene, som medvirket til at Caroline S har kunne sejle uden de store problemer.

Tekst fra Nyhedsbrev nr. 40 – Oktober 2021

Kontakt os

Troels Ankerstjerne
Mail: 
troels@ankerstjerne.one 
Telf: 2149 2429