Bygget i Marstal 1959

Bemanding

Her kan du se hvilke kvalifikationer besætningen skal have

Skibsfører

Sønæringsbevis som kystskipper eller højere

Styrmand

Duelighedsbevis i sejlads for handelsskibe eller højere

Maskinmester

Ingen certifikatkrav eller krav til uddannelse som maskinmester

Grundlæggende kendskab til og interesse for motorpasning nødvendig

Oplæring ombord gennem medsejlads

Hovmester

Ingen certifikatkrav eller krav til uddannelse som kok

Kendskab til almindelig madlavning, køkkenhygiejne og kostøkonomi forudsættes

 

Dæksgast

Ingen certifikatkrav eller krav til uddannelse i søfartserhvervet

Villighed til dæksarbejde og oplæring ombord

Generelt krav

Uanset stilling kræves gyldigt Sundhedsbevis for søfarende (tidl. Blå Bog). Lægehonorar  refunderes af Foreningen

Specifikt for navigatører

Vedligeholdelse af certifikater vedrørende Brandbekæmpelse, Søsikkerhed, Radiooperatør i GMDSS(ROC) og Sygdomsbehandler medicinkiste “C” er navigatørens eget ansvar. Foreningen kan kontaktes vedrørende dækning af kursusafgifter. Lejlighedsvis efter behov afholder Foreningen fælleskurser uden udgift for deltagerne

Selv om “Caroline S” grundlæggende bemandes af pensionister, er der plads også til yngre årgange m/k. Besætningskredsen spænder bredt fra medlemmer i trediverne til de mere garvede folk på 80 år plus. Flere unge søfolk melder ind under deres hjemmeferier og giver en hånd med. Hvis studerende, der læser på maritime uddannelsessteder, henvender sig, vil de ligeledes blive taget vel imod.

Skibet er et erhvervsfartøj, der sejles professionelt, hvilket kræver sønæringsbeviser for enkelte stillinger, Men derudover er der rigeligt med muligheder i funktioner ombord for folk uden papirer, hvis man er interesseret i at sejle og at være en del af det aktive miljø omkring et skib med en stolt baggrund i dansk skibsfartshistorie. Nedenstående beskrives kravene til hver enkelt jobkategori ombord, når skibet er i drift. Ud over den sejlende besætning har man også mulighed for at tilslutte sig Mandagsholdet, der reparerer og vedligeholder skibet under land. Eller, man kan både sejle og vedligeholde.

Profession, uddannelse, alder og bopæl er ikke begrænsende adgangskriterier for aktivt medlemsskab, blot man har en positiv indstilling til vores projekt. Der er ikke en prototype på en Caroline-sejler. Man yder efter bedste evne. Der er plads til folks forskelligheder så længe, der udvises gensidig respekt og bidrages til det gode kammeratskab. En besætning er meget sjældent den samme gruppe fra tur til tur. Således lærer man også nye mennesker at kende.

Sejlads med fragt varer typisk 2-4 døgn. Besætningen består af 4-6 mand, hvoraf tre er navigatører, een maskinmester; gerne en hovmester og en ekstra dæksmand. Hele besætningen hjælper efter behov med i arbejdet på dæk. Dagture med gæster bemandes normalt med to navigatører og en maskinmester.

Alle bestilte sejladser opslås i et on-line bemandingssystem i Google Sheets. Det er et  interaktivt spread-sheet. Medlemmer med tildelt adgang skriver sig selv på eller af turene. Alternativt kan man kontakte Niels Strand via e-mail nielsstrand@gmail.com eller på mobil 28 92 45 75.

Foreningen betaler ingen hyre, men dækker rejseudgifter til og fra mønstringshavn tillige med udgifter til fornyelse af nødvendige beviser. Og, kosten er fri. Tag også gerne kontakt til Niels vedrørende eventuelt andre spørgsmål om udmønstring.

Niels Strand

Kontakt os

Troels Ankerstjerne
Mail: 
troels@ankerstjerne.one 
Telf: 2149 2429