“SKOLESKIBET CAROLINE S”
Tre nye folk fik deres intro på første Musholm-tur i 2022 sammen med en erfaren besætning.
Fra venstre aspirant Jens Peter, dualer i MHV; Jens, styrmand; Bjarne, hovmester; aspirant Stefan, erhvervsaktiv maskinmester; Gorm, maskinmester; Eivind, skipper; aspirant Anton, pensioneret lods.
Velkommen til kredsen og på gensyn!