Logbog

Beretninger og fotomontager om Caroline S' færden

Caroline S ligger med nymalet skrog og mast, ny presenning og nye surringer og er klar til sæsonen 2024. Dronebillede fra april måned 2024.

Den nyrenoverede mast ankommer. Løftes op. Sættes på plads. Stagene monteres. Den justeres i vater og svejses fast.

Billeder fra TV2Fyn’s video om “De sidste vidner” eller skal vi sige en billedserie om de brave søfolk der sejler med og vedligeholder vores gode skib Caroline S

Donation fra Fynske Banks Fond

Den 9/5 2023 overrakte Kristoffer Marchmann en donation fra Fynske Banks Fond på kr. 200.000 til vores formand Troels Ankerstjerne.
Donationen vil blive anvendt til anskaffelse af nyt Inergen brandslukningsanlæg til maskinrummet på Caroline S.

Overrækkelsen blev foretaget umiddelbart før besætningen afsejlede til Haderslev efter foder til Musholm Havbrug.

Eivind Ringgaard Kristensen har på facebook gjort opmærksom på dette:

Caroline S har mange forskellige opgaver udover fragterne med fiskefoder, her sejles en knallertklub fra Svendborg til Korsør

Caroline S kan bruges til mange transporter og arrangementer i al almindelighed.

Reportage fra Caroline S’ transport af modelskibet Nella Dan på  vej til en udstilling om Nella Dan på Marstal Søfartsmuseum

Hans Ørum Andersen – På facebook

Caroline S var torsdag den 6. og fredag den 7. april i Marstal.
Årsagen var, at der skulle transporteres to skibsmodeller til søfartsmuseet. Der er åbnet en særudstilling om skibet Nella Dan, og JL’s polarfart i øvrigt. Flere af de frivillige på Caroline S har sejlet med netop Nella Dan, og var med som besætning på turen. Mere end 200 var mødt op på kajen i Marstal, til festlig modtagelse, hvorefter de to skibsmodeller blev båret til udstillingen, som herefter blev erklæret for åben. Dannebrog, som Caroline S bar under overfarten til Marstal, er det flag, som Nella bar indtil forliset.

Anders Besh Thøgersen – på facebook
To dage med eventyr, hvor udstillingen “I Love Nella Dan” åbnede på Marstal Søfartsmuseum.Fotofortællingen er i to afsnit. Det næste følger i morgen
God læselyst og god påske

 

Caroline på vej på bedding

Mandag den 27. februar

Caroline S på vej i dok hos Ring-Andersen til det årlige eftersyn og reparationer.

Fotografen beklager den kraftige søgang undervejs ind i havnen.

 

Dokning februar 2023.

Arbejde som kan udføres langs kaj påbegyndes i god tid før selve dokningen, planlagt til en 27. februar 2023. Der er planlagt en del arbejder som skal gennemføres af foreningens medlemmer, så alle der ønsker at deltage er velkomne, både før og under dokning samt efter selve dokningen.

Der arbejdes på både dæk, aptering og maskine. Caroline S får den store omgang på Ring Andersens værft i Svendborg. Dørken i messen og på styrmands toilettet var nærmest ikke eksisterende, da fliser og cement blev fjernet. I maskinen overhales alle søventiler, og lænseventiler. Skruehoved er adskilt for eftersyn og skrueaksel trækkes ud. Alle topstykker renoveret, og lejer efterset. Håber ikke der kommer for mange overraskelser, så vi kan blive klar til forhåbentlig mange lastrejser igen👍

Kommentarformular