Bygget i Marstal 1959

Caroline S Svendborg

Bestyrelsesreferat
den 6. september
2022

Bestyrelsesreferat den 6. september 2022

Til stede var:

 • Troels Ankerstjerne
 • Hans Åge Andersen
 • Frede Christiansen
 • Helle Pedersen
 • Torben Tranbjerg
 • Niels Rasmussen
 • Hugo Kristensen
 • Brian Jensen (ref)

-Bookingformular er tilgængelig på hjemmesiden.
-Status på sponsorer og medlemmer-   39 aktive sponsorer

Ca. 42 udestående medlemmer.
Rykker sendes sammen med næste medlemsblad.

-Oplæg til sponsorbrev uddelt til gennemgang.
-Prisblad for 22/23 gennemgået og diskuteret.

-Der betales en fuld sejltime for til og afrigning ifm chartertur.

-Askespredning koster almindelig chartertakst.

-JMB holder møde med Muusholm laks når slagtningen er overstået.

-Bemandningssituationen er fortsat meget udfordret.

-Fragt-, charter-, og sponsorture skal alle fastholdes. Sociale ture etc skal fortsætte for det sociale sammenhold/hygge.

-Personalepleje: Udflugt til Muusholm er udfordret grundet de hygiejniske forhold

-En tur til Sprogø og Storebælt VTS planlægges.

-Vedligehold af skibet: Dokning hos Ring-Andersen er planlagt til den 27. februar. Varighed ca. 3 uger hvor mindst to bliver med skibet tørt i dokken.

 • -Stål i poopdæk skiftes
 • -Akseltræk
 • -Reparation/udskiftning af udstødsrør. Da der er asbest involveret spørges P+S for pris og udførsel.

-Ansøgning om fondsmidler sendes til Sydfyns Elforsyning for midler til stålarbejdet i dækket.

-Skibet blev i sidste måned halet på bedding hos Ring-Andersen hvor rensning og maling af bundet fandt sted. Regning endnu ikke modtaget.

-¨Lille Jens¨ fra Odense fejrer 80 års fødselsdag den 22. oktober. Foreningen er inviteret og der indkøbes en kurv der overleveres på dagen.

-Der afholdes årligt syn af skibet den 23. september. Frede spørger Lotek og Navteam for henholdsvis brand- og radiosyn og der kordineres med BV.

-20. september i tidsrummet 11-17 afholdes der IMM i rundbuehallen på Frederiksøen. Skibet holdes hjemme langs kaj og der vil i den forbindelse være åbent ombord.

 

Kontakt os

Troels Ankerstjerne
Mail: 
troels@ankerstjerne.one 
Telf: 2149 2429