Indkaldelse til:

GENERALFORSAMLING 2022

Der indkaldes til General Forsamling  i Foreningen Caroline S.

Fredag den 29. April

i Svendborg Marineforenings lokaler Færgevej 5.

Dagsorden ifølge vedtægter!

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Fremlæggelse af revideret års regnskab

For såvel skib som Forening.

  • Beslutning om anvendelse af overskud

Eller dækning af tab.

  •   Fastsættelse af kontingent.
  •   Valg af formand
  •   Valg af medlemmer til Bestyrelse og Suppleanter.
  •   Valg af revisor.
  •   Indkomne forslag
  •   Eventuelt.

Forslag til behandling skal være bestyrelsens hænde senest d. 11. April.

Efter general forsamlingen er foreningen vært ved en Øl/ Sandwich.

HUSK AT BETALE KONTINGENT FOR 2022 før general forsamlingen på konto 0815- 0000278793.

Vel mødt