Der er foretaget en opdatering af Caroline-S hjemmeside, Et helt nyt design er konstrueret og bygget op af lokale kræfter. Vi mener selv at resultatet er godt og overskueligt, men det er ikke nok at vi selv synes at det er godt. Medlemmerne skal let kunne finde rundt på siden. Så derfor er siden ikke færdig – forstået på den  måde at vi gerne vil have input fra medlemmer med gode og konstruktive forslag såvel som kritiske tiltag der kan være relevante. Vi imødeser som sagt kommentarer fra jer. Skriv gerne til webmasteren nfp@nielsfog.dk