Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2022

Indkaldelse til: GENERALFORSAMLING 2022 Der indkaldes til General Forsamling  i Foreningen Caroline S. Fredag den 29. April i Svendborg Marineforenings lokaler Færgevej 5. Dagsorden ifølge vedtægter! Valg af dirigent. Formandens beretning. Fremlæggelse af revideret...
Igen en specialopgave for Caroline S!

Igen en specialopgave for Caroline S!

Niels Strand beskriver an anden hændelse i Carolines hverdag. DRAMA I LILLEBÆLT OG OMEGN CAROLINE S støder ind i problemer tirsdag formiddag den 2. august kort før anduvning af Årøsund. Der udbryder brand ombord. Under slukningsforsøg kommer to mand til skade ved...